Tematy prac kontrolnych z przedmiotu historia i społeczeństwo dla

advertisement
Tematy prac kontrolnych z historii dla grupy R6/13 w roku szkolnym 2013/14
Jeden temat do wyboru.
1.Przedstaw osiągnięcia państw starożytnych: Egiptu, Grecji i Rzymu.
2.Omów i oceń panowanie jednego z władców polskich.
3.Przedstaw przyczyny, przebieg i skutki rozbiorów Polski w XVIII wieku.
4.Omów przyczyny, przebieg i skutki I wojny światowej 1914-18.
5.Udowodnij, że faszyzm, nazizm i komunizm były zbrodniczymi ideologiami.
Download