Prace kontrolne III semestr

advertisement
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „AWANS”
Prace kontrolne - semestr III – jeden temat do wyboru
JĘZYK POLSKI:
1. Bohater romantyczny w utworach A. Mickiewicza, J. Słowackiego,
Z. Krasińskiego (na wybranych utworach).
2. Literatura oświecenia w służbie ratowania ojczyzny.
+ egzamin pisemny
MATEMATYKA:
1. Załącznik.
+ egzamin pisemny
JĘZYK ANGIELSKI:
1. Moje ostatnie wakacje – opisz.
+ egzamin pisemny
WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE:
1. Przedstaw i omów stowarzyszenia i organizacje działające w Polsce na
rzecz upowszechniania praw człowieka.
2. Przedstaw koncepcje pochodzenia instytucji państwa.
HISTORIA:
1. Przedstaw i wyjaśnij fenomen polskiego państwa podziemnego w czasie
drugiej wojny światowej.
2. Sprawa polska w polityce wielkich mocarstw.
PRZYRODA:
1. Wynalazki, które zmieniły świat ( np. silnik, mikroskop).
2. Chemia osiągnięć sportowych – doping.
Download