Zadania dodatkowe klasa 1

advertisement
Zadania dodatkowe dla uczniów klas pierwszych.

α.
Odczucia kosmonauty podczas startu rakiety.
W roku 1969 pierwsi kosmonauci polecieli na Księżyc. Zastanów się, w których fazach lotu
odczuwali stan nieważkości.
W przyszłości mieszkaniec wirującej stacji kosmicznej odczuwać będzie „sztuczną grawitację”,
która przyciągać go będzie ku zewnętrznej ścianie stacji. Wyjaśnij to zjawisko.
Załóż, że prom kosmiczny obiega Ziemię po orbicie kołowej o promieniu 6600km (około 200km nad
powierzchnią Ziemi) – oblicz siłę grawitacji działającą na kosmonautę o masie 100kg
na powierzchni Ziemi i 200km nad nią.
* Oblicz procentową zmianę tej siły wskutek wyniesienia kosmonauty na orbitę.
β.
Przyjmij jako model Ziemi grapefruit.
Jaki owoc mógłby reprezentować Księżyc, by zachować proporcje rozmiarów? Jak daleko od
grapefruita należałoby umieścić wybrany przez Ciebie owoc, by zachować skalę odległości? Jakie
owoce mogłyby reprezentować pozostałe planety naszego Układu?
γ
Przedstaw dotychczasową historię badań planety Mars.
Na Marsa wysyłano różne pojazdy, mające lądować na jego powierzchni, aby badać planetę;
przedstaw udane i nieudane misje.
Termin oddania jednego, wybranego zadania 20 grudnia 2013.
Download