Pobierz case study

advertisement
CASE STUDY Z DZIEDZINY MARKETING
Jesteś kandydatem do pracy na stanowisko młodszego specjalisty ds. marketingu
internetowego w firmie produkcyjno-handlowej działającej w branży medycznej w USA.
W trakcie procesu rekrutacyjnego zostałeś poproszony o wykonanie następującego
zadania:
Cel:
Zrób research w Internecie i przedstaw jedną firmę, która prowadzi najciekawsze i Twoim
zdaniem najbardziej skuteczne i sensowne działania w Internecie (social media) celem
zwiększenia rozpoznawalności marki i/lub zwiększenia sprzedaży swoich produktów i/lub
usług. Przedstaw przykłady działań internetowych i uzasadnij swój wybór.
Profil szukanej firmy:
Firma z branży medycznej, która w swoim portfolio produktowym posiada rozwiązania dla
kardiologii lub/i elektrofizjologii tak jak holter, rozrusznik serca (ang. pacemaker),
wszczepialny kardiowerter defibrylator (ang. ICD), ang. Mobile Cardiac Telemetry lub
dostarcza usługi w tym zakresie do szpitali.
Download