Przykładowe zadania

advertisement
Zakres zagadnień na kartkówkę z fizyki
1bLO, 1cLO, 1BLO – dnia 18.11.2012
1w LO – dnia 20.11.2012
Pytania teoretyczne
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Zapisz treść i przedstaw graficznie I prawo Keplera.
Zapisz treść i przedstaw graficznie II prawo Keplera.
Zapisz treść i wzór III prawa Keplera.
Czym jest peryhelium i aphelium.
Wymień w kolejności planety Układu Słonecznego.
Wymień cechy ruchu jednostajnego po okręgu.
Zapisz treść i wzór oraz przedstaw graficznie prawo powszechnej
grawitacji Newtona.
Przykładowe zadania
1. Krzesełko karuzeli o masie 10 kg porusza się po okręgu o promieniu 10 m i
wykonuje 20 obrotów w czasie 40 s. Oblicz:
a) częstotliwość obrotów,
b) okres ruchu,
c) prędkość liniową,
d) przyspieszenie dośrodkowe,
e) siłę dośrodkową.
2. Oblicz okres obiegu Jowisza wokół Słońca wiedząc, że oddalony jest od
Słońca o 5,2 j.a.
Download