SYSTEMY ZAPISYWANIA LICZB – trening przed sprawdzianem dla

advertisement
SYSTEMY ZAPISYWANIA LICZB – trening przed sprawdzianem dla klasy 4
1. Zapisz cyframi następujące liczby:
a) sto trzydzieści pięć tysięcy trzysta trzydzieści dziewięć:
b) siedemset tysięcy dwieście pięć:
c) czterysta tysięcy jeden:
d) dwa tysiące sześćdziesiąt
e) siedem milionów czterdzieści tysięcy dwadzieścia trzy
f) cztery miliardy pięćset tysięcy dwadzieścia trzy
2. Zapisz liczby słowami:
a) 921 126
b) 452 001
c) 100 201
d) 1 305 208
e) 1 400 550 203
3. Wstaw w miejsce gwiazdki znak =, < lub >:
a) 1 224 * 1 234
b) 55 107 * 55 107
c) 58 452 * 56 452
d) 4 012 553 * 5 017 553
e) 47 387 * 47 378
4. Z cyfr 5, 3, 2, 1, 0 utwórz:
a) najmniejszą liczbę pięciocyfrową o różnych cyfrach:
b) największą liczbę czterocyfrową o różnych cyfrach:
c) liczbę czterocyfrową o różnych cyfrach, większą od 2000, ale mniejszą od 2500:
5. Zapisz podane liczby:
a) w systemie dziesiątkowym:
VI, XIV, XL, XXV, CII, CD, DC, CCC, DCC, CM, MDC, XCIX, MMI
b) w systemie rzymskim:
7, 42, 69, 92, 320, 401, 906, 1450, 2000, 2009
6. Uzupełnij:
a) 200 dag =……... kg
b) 5t 124 kg = ........ kg
g) 3 h 50 min = …... min
c) 40 dm ……... cm
d) 2 km 155 m = ……..m
h) 4 doby 21h = ……... h
e) 5 minut 10 sekund …….... sekund
f) półtorej doby …….. h
i) godzina i kwadrans …….. minut
7. Daniel wyruszył z domu o godzinie 7°°. szedł na przystanek 10 minut. Na przystanku czekał
na autobus 5 minut. Jechał autobusem 55 minut. Potem wysiadł i szedł na stację kolejową 10
minut. Czekał na pociąg 15 minut. Jechał pociągiem 50 minut. Potem szedł ze stacji kolejowej
do domu cioci 15 minut. O której godzinie był u cioci?
Dane:, Szukane, Rozwiązanie, Odpowiedź.
Download