Zadania Word

advertisement
Zadania sprawdzające umiejętności zdobyte podczas szkolenia – cz. I
Zadania
Punkty
Zadanie 1.
W katalogu osobistym utwórz folder o nazwie Egzamin_Nazwisko.
1
Zadanie 2.
W edytorze graficznym Paint narysuj planetę (o wymiarach 300x300 pikseli) jak poniżej:
3
Wynik swojej pracy zapisz w/w folderze pod nazwą: rysunek.bmp.
Zadanie 3.
Posługując się edytorem tekstu Word, otwórz nowy dokument, ustaw marginesy na 2 cm z każdej strony
i przepisz następujący tekst:
Saturn to najbardziej widowiskowa planeta Układu Słonecznego, może być uważana za młodszego brata
Jowisza, ponieważ jest zbudowana z wodoru i helu. Charakterystyczną cechą Saturna jest system
wspaniałych pierścieni. Obrazy z sond Voyagera ustaliły, że jest ich nie siedem, jak dotychczas sądzono, ale
tysiące!
6
Zastosuj czcionkę Verdana o wielkości 12.
Pogrub wszystkie nazwy własne w tekście i zastosuj w nich kursywę. Dodaj wymyślony tytuł WordArtem.
Plik zapisz pod nazwą „Notatka o planetach.docx” w folderze Egzamin_Nazwisko.
Zadanie 4.
Wenus to planeta widziana z Ziemi "gołym okiem". Znajdź na jej temat więcej informacji w Internecie
i zapisz je w polu tekstowym w pliku „Notatka o planetach”.
Zadanie 5.
Utwórz tabelkę o następującej konstrukcji:
Kontynent
4
Wielkość w km2
Europa
10498
Azja
43608
Afryka
30335
Ameryka Północna
25349
Ameryka Południowa
17835
Australia z Oceanią
8923
Antarktyda
14000
4
Wyróżnij tekst z nagłówkiem kolorem zielonym, tło komórki – pomarańczowe.
Dodaj na końcu tabeli jeszcze jeden wiersz z napisem Suma, a w komórce po prawej stronie wprowadź
formułę sumującą powierzchnie kontynentów.
Zadanie 6.
Pod tabelką przepisz następujący tekst:
Układ słoneczny to wielka rodzina ciał niebieskich, która krąży wokół jednej gwiazdy: Słońca. Najważniejsze
ciała niebieskie to 9 planet, wymienionych w kolejności od Słońca: Merkury, Wenus, Ziemia, Mars, Jowisz,
Saturn, Uran, Neptun, Pluton.
Sformatuj nowy akapit następująco:
Odstęp przed i po akapicie: 10 pkt
Wcięcie pierwszego wiersza: 1,25 cm
Interlinia: 1,5 wiersza
Czcionka: Arial o wielkości 14
Następnie dodaj do tekstu rysunek z zadania 2, zawijając tekstem: Przylegle.
Wstaw w dokumencie numery stron na dole, na środku strony.
8
Zadanie 7.
Wprowadź do dokumentu nagłówek, w którym umieść tytuł dokumentu: Zadania sprawdzające – Imię
i Nazwisko.
1
Zadanie 8.
Posługując się pocztą elektroniczną, wyślij na adres: [email protected] list ze swoim rysunkiem
planety w załączniku, prosząc o odpowiedź.
3
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Create flashcards