wid6_test_r_vi_b - Sprawdziany z historii ,,Wczoraj i dziś`` klasa

advertisement
wid6_test_r_vi_b.doc
(709 KB) Pobierz
Test a
Polska Rzeczpospolita
Ludowa
Test podsumowujący rozdział VI
1. Czytaj uważnie polecenia.
2. W zadaniu 9. podano cztery odpowiedzi: A, B, C, D. Wybierz tylko jedną z nich
i postaw obok niej znak „X”. Jeśli się pomylisz, błędne zaznaczenie otocz kółkiem.
3. Rozwiązania pozostałych zadań zapisz czytelnie i starannie w wyznaczonych miejscach.
Pomyłki przekreślaj.
4. Przy każdym poleceniu podano liczbę punktów, jaką można uzyskać za właściwą
odpowiedź. Za rozwiązanie całego testu możesz otrzymać maksymalnie 37 punktów.
0–6 p.
1
Test b
Dopisz do podanych wydarzeń odpowiednie daty. Następnie zaznacz je na osi czasu.
wybór Karola Wojtyły na papieża – ………………………… rok
powstanie Układu Warszawskiego – ………………………… rok
podpisanie porozumień sierpniowych – ………………………… rok
2
0–3 p.
Wyjaśnij znaczenie podanych terminów.
Zimna wojna – …………………….……….…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
Czasy stalinowskie – ……………………………………………..…………………………………………….……………
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
Opozycja demokratyczna – …………………………………………………………….…………………….……………
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
0–5 p.
3
Zapisz nazwy pięciu państw, które przystąpiły do NATO w latach 1949–1989.

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………
Test b
Test a
0–5 p.
4
Przyjrzyj się zamieszczonej mapie. Następnie wykonaj polecenia.

 Zakreskuj obszary utracone przez państwo polskie po II wojnie światowej.
Podkreśl nazwę dowolnego miasta, które po 1945 roku zostało przyłączone od Polski.
 Zapisz na mapie nazwy krajów, które graniczyły z Polską Rzecząpospolitą Ludową.
0–4 p.
5
Wstaw literę „P” w kratki przy zdaniach prawdziwych, a literę „F” – obok zdań fałszywych.
W 1980 roku zarejestrowano Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”.
Po II wojnie światowej w naszym kraju została zniesiona cenzura.
Podstawą gospodarki PRL było centralne planowanie.
Stan wojenny został wprowadzony w Polsce 13 grudnia 1981 roku.
6
0–3 p.
Test a
Zapisz imiona i nazwiska postaci, których dotyczą poszczególne opisy.
………………………………………………………… –
zwierzchnik polskiego Kościoła w latach 1948–1981,
nazywany Prymasem Tysiąclecia.
………………………………………………………… –
działacz opozycyjny, stał na czele strajku w Stoczni
Gdańskiej w 1980 roku.
………………………………………………………… –
prezydent Polski w latach 1947–1952.
0–4 p.
7
Opisz formy sprzeciwu polskiego społeczeństwa wobec dyktatury komunistycznej w okresie PRL.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
0–3 p.
8
Rozwiń podane skróty.
PZPR – ……...……………………………….………………………………………………………………………………….
SB – …………………………………………………………………………………………………….……….…….………...
KOR – ………………………………………………………………………………..……………….……….………...……...
9
0–2 p.
Wskaż właściwe dokończenie każdego zdania.

Do masowych protestów ludności w Poznaniu doszło w roku
A. 1956.
B. 1968.
C. 1970.
D. 1980.

Jako dar ZSRR dla narodu polskiego zbudowano
A. port morski w Gdańsku.
B. Hutę Katowice.
C. Pomnik Poległych Stoczniowców w Gdańsku.
D. Pałac Kultury i Nauki w Warszawie.
0–2 p.
10
Zaznacz jedno wyrażenie w każdym nawiasie, tak aby powstały zdania prawdziwe.


Dawnych bojowników (partyzantki komunistycznej / podziemia niepodległościowego) nazywa się
Żołnierzami Wyklętymi.
Budowla wzniesiona w 1961 roku w jednej z europejskich stolic to (mur berliński / żelazna kurtyna).
Plik z chomika:
noob0904
Inne pliki z tego folderu:




wid6_test_r_viii_b.doc (685 KB)
wid6_test_r_viii_a.doc (685 KB)
wid6_test_r_vii_a.doc (699 KB)
wid6_test_r_viii_a_i_b_odpowiedzi.doc (84 KB)

wid6_test_r_vi_b.doc (709 KB)
Inne foldery tego chomika:

Dokumenty
Galeria
 Prywatne

Zgłoś jeśli naruszono regulamin





Strona główna
Aktualności
Kontakt
Dział Pomocy
Opinie


Regulamin serwisu
Polityka prywatności
Copyright © 2012 Chomikuj.pl
Download