wid6_test_r_iv_a - Sprawdziany z historii ,,Wczoraj i dziś`` klasa

advertisement
wid6_test_r_iv_a.doc
(1061 KB) Pobierz
Test a
Świat między wojnami
Test podsumowujący rozdział IV
1. Czytaj uważnie polecenia.
2. W zadaniu 10. podano cztery odpowiedzi: A, B, C, D. Wybierz tylko jedną z nich i postaw
obok niej znak „X”. Jeśli się pomylisz, błędne zaznaczenie otocz kółkiem.
3. Rozwiązania pozostałych zadań zapisz czytelnie i starannie w wyznaczonych miejscach.
Pomyłki przekreślaj.
4. Przy każdym poleceniu podano liczbę punktów, jaką można uzyskać za właściwą odpowiedź.
Za rozwiązanie całego testu możesz otrzymać maksymalnie 38 punktów.
0–6 p.
1
Dopisz do podanych wydarzeń odpowiednie daty roczne. Następnie zaznacz je na osi czasu.
objęcie urzędu kanclerza Niemiec przez Adolfa Hitlera – ………………………… rok
zawarcie paktu Ribbentrop-Mołotow – ………………………… rok
podpisanie traktatu wersalskiego – ………………………… rok
0–5 p.
2
Wstaw literę „P” w kratki przy zdaniach prawdziwych, a literę „F” – obok zdań fałszywych.
Pierwszym lotnikiem, który samotnie przeleciał nad Oceanem Atlantyckim, był Charlie Chaplin.
Odkrycie Aleksandra Fleminga pozwoliło na skuteczne leczenie wielu chorób.
W okresie międzywojennym upowszechniło się radio.
Walt Disney zasłynął jako twórca filmów animowanych.
W wyniku I wojny światowej powstało państwo austro-węgierskie.
0–3 p.
3
Wyjaśnij znaczenie podanych terminów.
Rasizm – ………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
Wehrmacht – …………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
Totalitaryzm – ………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………
0–1 p.
4
Zapisz rozwinięcie skrótu ZSRR.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
Test a
5
0–4 p.
Wpisz wyrażenia z ramki w odpowiednie kolumny tabeli.
wprowadzenie w Rosji ustroju komunistycznego, powstanie Związku Radzieckiego, rewolucja w Rosji,
zwycięstwo bolszewików w wojnie domowej
Dojście bolszewików do władzy w Rosji
……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………
……………
0–5 p.
6
Przyjrzyj się zamieszczonej mapie. Następnie wykonaj polecenia.

Zaznacz granice przynajmniej dwóch państw, które powstały lub odrodziły się po I wojnie światowej.
 Podkreśl nazwę co najmniej jednego kraju, który padł ofiarą polityki Hitlera w 1938 roku.
 Wstaw znak „X” na obszarach państw, których przedstawiciele w sierpniu 1939 roku podpisali pakt
Ribbentrop-Mołotow.
Test a
0–4 p.
7
Opisz sytuację Żydów w państwie niemieckim rządzonym przez Adolfa Hitlera.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
0–5 p.
8
Wstaw znak „X” w kratki obok wyrażeń charakteryzujących politykę Józefa Stalina w ZSRR.
tworzenie obozów pracy przymusowej
wprowadzenie w państwie rządów demokratycznych
podporządkowanie władzy działalności artystów, naukowców, dziennikarzy i nauczycieli
dążenie do zachowania prywatnej własności ziemskiej
rozbudowa przemysłu ciężkiego
utworzenie gestapo
usuwanie przeciwników politycznych
przyczynienie się do Wielkiego Głodu na Ukrainie
rozwiązanie wszystkich partii politycznych z wyjątkiem nazistowskiej
sprawowanie rządów przy użyciu propagandy
0–2 p.
9
Wymień żądania, jakie III Rzesza wysunęła wobec Polski pod koniec lat trzydziestych XX wieku.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
0–3 p.
0–4 p.
10
Wskaż właściwe dokończenie każdego zdania.

Prusy Wschodnie obejmowały między innymi terytorium
A. Czech i Moraw.
B. Wolnego Miasta Gdańska.
C. Warmii i Mazur.
D. Litwy i Łotwy.


Armia Czerwona była podstawą sił zbrojnych
A. Związku Radzieckiego.
B. III Rzeszy.
C. II Rzeczypospolitej.
D. Wielkiej Brytanii.
Tajny dokument dołączony do paktu Ribbentrop-Mołotow przewidywał
A. włączenie Austrii do III Rzeszy.
B. utworzenie Protektoratu Czech i Moraw.
C. podział terytorium II Rzeczypospolitej między Niemcy i ZSRR.
D. przyłączenie Śląska Cieszyńskiego do Polski.
Plik z chomika:
noob0904
Inne pliki z tego folderu:

wid6_test_r_viii_b.doc (685 KB)



wid6_test_r_viii_a.doc (685 KB)
wid6_test_r_vii_a.doc (699 KB)
wid6_test_r_viii_a_i_b_odpowiedzi.doc (84 KB)
 wid6_test_r_vi_b.doc (709 KB)
Inne foldery tego chomika:

Zgłoś jeśli naruszono regulamin





Strona główna
Aktualności
Kontakt
Dział Pomocy
Opinie


Regulamin serwisu
Polityka prywatności
Copyright © 2012 Chomikuj.pl
Dokumenty
 Galeria
 Prywatne
Download