Document

advertisement
KIERUNEK DIETETYKA
Zagadnienia z zakresu przedmiotu Żywienie kliniczne, których znajomość jest wymagana na
egzaminie licencjackim
(studia niestacjonarne)
1. Scharakteryzuj wskaźniki biochemiczne świadczące o stopniu niewydolności nerek
i uwzględniając ich nasilenie, określ rodzaj dietoterapii.
2. Przedstaw kryteria zaburzeń biochemicznych w ostrej niewydolności nerek i określ
poziom modyfikacji gospodarki kwasowo-zasadowej oraz wodnej.
3. W zależności od etiologii kamicy nerkowej, zastosuj odpowiedni model żywienia
dietetycznego.
4. Omów rolę śródbłonka w regulacji ciśnienie tętniczego i utrzymania homeostazy,
wskaż główne założenia diety hipotensyjnej.
5. Przedstaw podział chorób zakaźnych ze względu na mechanizm zakażenia oraz
możliwości leczenia dietoterapeutycznego.
6. Omów mechanizm regulacji metabolizmu kości i przedstaw zasady terapii
żywieniowej w osteoporozie.
7. Przedstaw korzyści i zagrożenia wynikające z zastosowania diety ketogennej
w leczeniu zaburzeń nerodegeneracyjnych.
8. Omów żywieniowe podłoże choroby refluksowej żołądkowo-przełykowej GERD oraz
zalecenia dietetyczne z uwzględnieniem produktów zalecanych i niezalecanych w
dietoterapii.
9. Scharakteryzuj rolę Helicobacter Pylori w rozwoju choroby wrzodowej żołądka
i dwunastnicy, przedstaw ilościowo-jakościowe zalecenia dietetyczne.
10. Omów czynniki żywieniowe warunkujące zespół jelita nadwrażliwego i rolę
dietoterapii w zależności od objawów towarzyszących.
11. Omów etiopatogenezę nieswoistych stanów zapalnych jelit i dietoterapię w zespole
upośledzonego trawienia i wchłaniania pokarmów uwarunkowane pierwotnym
upośledzeniem wchłaniania jelitowego.
12. Scharakteryzuj rolę dietoterapii w przewlekłym i ostrym zapaleniu pęcherzyka
żółciowego.
13. Przyczyny rozwoju stanów zapalnych trzustki oraz rola leczenia dietetycznego.
14. Przedstaw podział przyczynowy i morfologiczny niedokrwistości i rolę składników
pokarmowych.
15. Scharakteryzuj parametry biochemiczne świadczące o zagrożeniu ustroju miażdżycą
i podaj główne wskazania profilaktyki i leczenia dietetycznego.
16. Scharakteryzuj zespół objawów chorobowych związanych z występowaniem
podwyższonego poziomu kortyzolu w surowicy krwi i omów role dietoterapii.
17. Endokrynopatie predysponujące do wystąpienia cukrzycy i wskaż zasady dietoterapii.
18. Scharakteryzuj zespół nabytego upośledzenia odporności i znaczenie dietoterapii
w łagodzeniu przebiegu choroby.
19. Rola Candida albicans w przewodzie pokarmowym i czynniki warunkujące jej
namnażanie.
20. Omów parametry oceny skuteczności żywienia pozajelitowego.
Download