Podstawy Zarządzania

advertisement
Podstawy Zarządzania
mgr Marcin Darecki
TiMO (Zakład Teorii i Metod Organizacji)
Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego
[email protected]
© Marcin Darecki
Wydział Zarządzania UW
Struktura organizacyjna
© Marcin Darecki
Wydział Zarządzania UW
Struktura organizacyjna
 To układ relacji łączących elementy
organizacji:
– Stanowiska – pojedyncze role organizacyjne
– Komórki – zespół pracowników podlegający
jednemu kierownikowi
– Inne jednostki organizacyjne – grupujące komórki
organizacyjne realizujące podobne zadania, lub
wykazujące innego rodzaju podobieństwo
© Marcin Darecki
Wydział Zarządzania UW
Funkcje Struktury
 Stanowi ramy działania organizacji (wykonawcze i
zarządcze).
 Reguluje działania poszczególnych pracowników i zespołów.
 Wskazuje rozmieszczenie uprawnień i określa zasady
podległości.
 Koordynuje realizacje zadań przez pracowników.
 Umożliwia osiągnięcie określonego poziomu realizacji
potrzeb pracowników.
 Pozwala na odpowiedni podział zasobów pomiędzy części
organizacji.
 Umożliwia realizację strategii firmy.
© Marcin Darecki
Wydział Zarządzania UW
Rozpiętość i zasięg kierowania
 Rozpiętość określa liczbę podwładnych, którzy
bezpośrednio podlegają danemu kierownikowi.
 Zasięg określa liczbę podwładnych, którzy danemu
kierownikowi podlegają zarówno bezpośrednio jak i
pośrednio (jest on co najmniej równy rozpiętości).
 Czynniki określające rozpiętość i zakres:
–
–
–
–
© Marcin Darecki
podobieństwo zadań pracowników, złożoność obowiązków,
fizyczna bliskość zatrudnionych,
stopień obowiązywania standardowych procedur,
preferowany przez kierownika styl zarządzania
Wydział Zarządzania UW
Rozpiętość i zasięg kierowania
Dyrektor
Kierownik
1
Pracownik
liniowy 1
Pracownik
liniowy 2
Kierownik
2
Pracownik
liniowy 3
Pracownik
liniowy 4
Pracownik
liniowy 5
Określ rozpiętość i zasięg kierowania dla Dyrektora
© Marcin Darecki
Wydział Zarządzania UW
Typy struktur organizacyjnych
 Wyróżnia się ze względu na ukształtowanie
pojedynczych charakterystyk lub całych ich
układów:
– struktury smukłe i płaskie,
– struktury scentralizowane i zdecentralizowane,
– struktury sformalizowane i niesformalizowane,
– struktury proste i złożone.
© Marcin Darecki
Wydział Zarządzania UW
Struktura liniowa
 Jedność rozkazodawstwa
 Odpowiedzialność poszczególnych
kierowników za działalności jego komórki
 Adekwatne uprawnienia decyzyjne
© Marcin Darecki
Wydział Zarządzania UW
Struktura liniowa
Kierownik naczelny
Kierownik A
Kierownik B
Kierownik C
Wykonawcy
© Marcin Darecki
Wydział Zarządzania UW
Struktura funkcjonalna
 Brak jedności rozkazodawstwa
 Specjalizacja w zakresie funkcji kierowniczych
 Podwładny posiada kilku wyspecjalizowanych
w swojej dziedzinie kierowników
© Marcin Darecki
Wydział Zarządzania UW
Struktura funkcjonalna
Kierownik A
Kierownik B
Kierownik C
Wykonawcy
© Marcin Darecki
Wydział Zarządzania UW
Struktura liniowo - sztabowa
 Kierownik liniowy i komórki sztabowe
 Kierownik zachowuje uprawnienia (wydaje
polecenia, podejmuje decyzje) i
odpowiedzialności za funkcjonowanie komórki
 Komórki sztabowe wspomagają
specjalistyczną wiedzą kierownika liniowego
© Marcin Darecki
Wydział Zarządzania UW
Struktura liniowo - sztabowa
Kierownik naczelny
Kierownik A
Kierownik B
Kierownik C
Wykonawcy
© Marcin Darecki
Wydział Zarządzania UW
Struktura macierzowa




Dwóch kierowników – funkcyjny i zadaniowy
Zmienność części i pozycji organizacji
Określony czas istnienia grup zadaniowych
Pracownik może barć udział w kilku zadaniach
(przedsięwzięciach) jednocześnie
© Marcin Darecki
Wydział Zarządzania UW
Struktura macierzowa
Dyrektor
marketingu
Dyrektor
produkcji
Dyrektor
finansów
Dyrektor regionalny –
Azja
MA
PA
FA
Dyrektor regionalny Europa
ME
PE
FE
Prezes zarządu
© Marcin Darecki
Wydział Zarządzania UW
Zadanie
© Marcin Darecki
Wydział Zarządzania UW
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

Create flashcards