WYKONAWCY MONITORINGU GATUNKÓW ROŚLIN W ROKU 2015

advertisement
WYKONAWCY MONITORINGU GATUNKÓW
ROŚLIN W ROKU 2015
ZESPÓŁ KOORDYNUJĄCY
Realizowane zadania:
koordynacja prac, nadzór merytoryczny, zarządzanie bazą danych, analiza wyników prac i
przygotowanie sprawozdań z poszczególnych etapów prac.
Koordynator projektu:
Ociepa Anna.
Koordynatorzy główni:
Bielecki Marcin, Leśniański Grzegorz.
KOORDYNATORZY KRAJOWI
Realizowane zadania:
koordynacja prac związanych z monitoringiem poszczególnych gatunków, przygotowanie
sprawozdań zbiorczych dla gatunków w kraju na podstawie danych uzyskanych od ekspertów
lokalnych.
Koordynatorzy:
Binkiewicz Bogusław, Czerny Marcin, Kot Katarzyna.
EKSPERCI LOKALNI
Realizowane zadania:
prowadzenie obserwacji monitoringowych, przygotowanie sprawozdań z wyników monitoringu dla
wybranych gatunków na badanych stanowiskach.
Eksperci:
Bielecki Marcin, Kanclerski Tomasz, Kołodziej Marcin, Leśniański Grzegorz, Myjak Piotr, Stebel
Adam, Szmalec Tadeusz.
Download