Analiza ekonomiczno * finansowa

advertisement
Analiza
ekonomiczno –
finansowa
ZAJĘCIA 1 – WPROWADZENIE
Rola informacji finansowej
Cel istnienia przedsiębiorstwa
Zgodnie z teorią neoklasyczną celem istnienia przedsiębiorstwa jest
maksymalizacja zysku.
Ale czy na pewno?
Istnieją teorie alternatywne tj.:
a)
kosztów transakcyjnych,
b) praw własności,
c)
behawioralne,
d) menedżerskie,
e) agencji.
Inny cel
Jeżeli maksymalizacja zysku nie jest właściwym celem istnienia
przedsiębiorstwa to proponuje się maksymalizację ceny akcji spółki.
Jakie konsekwencje dla spółki ma tak postawiony cel?
Efektywna analiza sprawozdań
finansowych
Składa się z trzech kroków:
a)
Identyfikacji cech ekonomicznych gałęzi gospodarki, do której należy
spółka;
b) Opisania strategii, która jest realizowana w firmie w celu odróżnienia
spółki od konkurentów jako podstawa do oceny przewagi
konkurencyjnej firmy;
c)
Oceny sprawozdania finansowego jako podstawy dostarczenia
odpowiedniej jakości informacji finansowych.
Cel sprawozdania finansowego
Istnieją dwa główne cele sprawozdań finansowych:
a)
dokładna ocena rentowności i kondycji finansowej spółki;
b) pozyskanie taniego kapitału.
Przy czym analiza sprawozdań finansowych to transformacja informacji
rachunkowych w bardziej przydatne informacje, na podstawie których
inwestorzy mogą podejmować decyzje inwestycyjne.
Hipotezy rynku efektywnego
Istnieją trzy hipotezy rynku efektywnego:
a)
słaba forma efektywności;
b) pół-silna forma efektywności ;
c)
silna forma efektywności .
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

Create flashcards