Nowe wyklady internetowe 2014_punktacja

advertisement
WYKŁADY INTERNETOWE
Lp.
Tytuł
Wykładowca
Długość trwania
wykładu
Liczba
punktów
1
Skarga Konstytucyjna
dr hab. Marcin Wiącek
01:27:28
4
2
Zasady i tryb doręczeń przesyłek
nadawanych na warunkach specjalnych
dr Rafał Zgorzelski
01:27:40
4
3
Elastyczny czas pracy
dr hab. Łukasz Pisarczyk
01:31:52
4
r.pr. Marcin Maruta
01:02:01
3
dr hab. Marcin Wiącek
01:39:05
4
4
5
Umowy wdrożeniowe i serwisowe – typowe
i kontrowersyjne klauzule umowne
Sposoby wykorzystania Konstytucji w
procesie sądowym
6
Zasady odpowiedzialności karnej
dr Sławomir Żółtek
01:30:55
4
7
Umowy o zakazie konkurencji i
odpowiedzialność materialna pracowników
w prawie pracy
sSO Zbigniew Szczuka
01:50:01
5
8
Kary oraz zasady ich wymierzania
dr Sławomir Żółtek
01:24:29
4
9
Środki karne i zasady ich wymierzania
dr Sławomir Żółtek
01:25:04
4
10
Zarzut przedawnienia w procesie cywilnym
sSN w stanie spoczynku
Helena Ciepła
00:54:36
2,5
Download