Przeszczep płuca – co poza opieką lekarską jest niezbędne do

advertisement
Warsztaty Pulmonologiczne
Zabrze, Zabrzański Gościniec
28.08.2008 godz. 11.00
„Przeszczep płuca – co poza opieką lekarską jest niezbędne
do funkcjonowania programu?”
11.00 - 11.20
Powitanie i wprowadzenie:Program transplantacji płuc w Zabrzu.
Prof. dr hab. n med. Marian Zembala,
Dr med. Jacek Wojarski, Dr n med. Sławomir Żegleń
11:20 – 11:40
Opieka pielęgniarska nad chorymi po przeszczepie płuc.
Mgr Halina Pisarska, Izabela Fabian
11:40 – 12:00
Wczesna rehabilitacja po transplantacji płuca
Mgr Joanna Foik
12:00-12:20
Opieka psychologiczna przed i po przeszczepie płuc
Mgr Alicja Michalak
12:20 – 12:35
Przerwa /kawa, herbata/
12:35 – 12:55
Monitorowanie leczenia immunosupresyjnego
Mgr Marta Szewczyk
12:55 – 13:15
Problem zakażeń u pacjentów po transplantacji płuc – czynniki
etiologiczne i rola diagnostyki mikrobiologicznej w prowadzeniu
skutecznej terapii
Mgr Mirosława Sioła
13:15 – 13:35
Zakażenia drobnoustrojami atypowymi, CMV, EBV – zalety
i problemy szybkiej diagnostyki immunofluorescencyjnej.
Mgr Anna Łaszewska, Andrzej Fabry, Mgr Elżbieta Rygiel, Dr Sławomir
Żegleń
13:35 – 13:45
Dyskusja
13:45 – 14:15
Przerwa /lunch/
14:15 – 14:35
Możliwości diagnostyki układu krzepnięcia u pacjentów po przeszczepie
płuc
Dr Jacek Karczmarski, Dr Wiktor Kuliczkowski
14:35 – 15:00
Immunulogiczny dobór „dawca – biorca”
Dr Piotr Wilczek , Dr Sławomir Żegleń, Mgr Elżbieta Rygiel
15:00 - 15:20
Koordynacja, logistyka, czas….
Dr Wojciech Saucha, Krzysztof Tkocz, Mgr Bogumiła Król
15:20 – 15:40
Dyskusja. Podsumowanie
Prof. Marian Zembala, Dr Jacek Wojarski, Dr Sławomir Żegleń
Download