scyntygrafia perfuzyjna płuc

advertisement
SCYNTYGRAFIA PERFUZYJNA PŁUC
Scyntygrafia perfuzyjna płuc to badanie izotopowe obrazujące ukrwienie miąższu płuc
Badanie scyntygraficzne płuc jest bardzo pomocne w diagnostyce schorzeń, takich jak:
 Ostra zatorowość płucna
 Przewlekła zatorowość płucna – diagnostyka i monitorowanie leczenia
 Nadciśnienie płucne
 Niektóre wady wrodzone płuc – ocena perfuzji
 Niewydolność oddechowa
 Nowotwory płuc – ocena perfuzji przed planowanym zabiegiem resekcji płuca
Przygotowanie pacjenta:
Scyntygrafia perfuzyjna płuc nie wymaga specjalnego przygotowania.
W trakcie badania nie ma konieczności zdejmowania odzieży, natomiast wskazane jest by ubiór był
wygodny i w miarę możliwości nie zawierał części metalowych, takich jak klamry, duże guziki, szelki.
Metal osłabia wiązkę kwantów promieniowania i może zniekształcić obraz scyntygraficzny.
Z tego względu pacjenci proszeni są również o zdjęcie metalowych ozdób z szyi. Podczas badania nie
można używać telefonów komórkowych, dlatego prosimy o wyciszenie lub wyłączenie aparatu
telefonicznego na czas scyntygrafii. Należy przynieść do wglądu wyniki aktualnego badania
radiologicznego płuc (zdjęcie rentgenowskie lub badanie tomograficzne klatki piersiowej). Jest to
ważne dla prawidłowej interpretacji wyniku, badania perfuzyjnego.
Przebieg badania
Badanie trwa około godziny i wykonuje się je w pozycji leżącej. Po odpowiednim ułożeniu pacjenta
na stole do badań wstrzykuje się dożylnie niewielką ilość znacznika izotopowego. Stosuje się
mikrosfery albuminy ludzkiej znakowane izotopem technetu-99m (Tc99m) o aktywności około 100
megabekereli (MBq). Kompleksy te są przemieszczają się z prądem krwi do płuc, gdzie są
zatrzymywane w drobnych naczyniach przedwłosowatych. Po iniekcji znacznika wykonywane są
obrazy scyntygraficzne - planarne oraz techniką tomograficzną (tzw. SPECT). Wynik badania
uzyskuje się po komputerowym opracowaniu obrazów scyntygraficznych.
Bezpieczeństwo
Napromieniowanie pacjenta podczas badania jest bardzo małe, mniejsze niż podczas badania
radiologicznego typu tomografia komputerowa. Można je wykonywać wielokrotnie. Używany w
scyntygrafii płuc izotop technetu, z uwagi na małą energię promieniowania i krótki czas połowiczego
rozpadu (około 6 godzin), jest stosowany w badaniach scyntygraficznych na całym świecie od
ponad 50 lat. Po badaniu pacjent nie stanowi zagrożenia dla osób trzecich!
Tak jak w przypadku badań radiologicznych scyntygrafii perfuzyjnej nie wykonuje się u kobiet w
ciąży, a kobiety w wieku rozrodczym powinny mieć wykonywane badanie w pierwszych 10 dniach
cyklu (tj. do 10 dnia od pierwszego dnia miesiączki). Innymi przeciwwskazaniami do wykonania
scyntygrafii płuc jest również uczulenie na ludzką albuminę
Każde badanie scyntygraficzne wykonywane jest za zgodą pacjenta lub jego opiekunów. Decyzja
o poddaniu się badaniu jest całkowicie dobrowolna, a ewentualna odmowa nie ma wpływu na dalsze
świadczenia diagnostyczno – lecznicze.
NUKLEOMED NZOZ ul. Żegańska 46 a, 04-736 Warszawa
www.nukleomed.pl
[email protected]
Tel. 22/613-05-10
dojazd autobusami 525, 119, 125, 147, 305 (przystanek na żądanie „Bielszowicka”)
Download