Pylica azbestowa

advertisement
Narażenie zawodowe na pył azbestowy może być
przyczyną następujących chorób układu
oddechowego:
– pylicy azbestowej (azbestozy - asbestosis
mesothelioma),
– łagodnych zmian opłucowych,
– raka płuc (najpowszechniejszego nowotworu
złośliwego, powodowanego przez azbest),
– międzybłoniaków opłucnej i otrzewnej,
nowotworów o wysokiej złośliwości.
Pylica azbestowa (inaczej azbestoza) – choroba płuc, będąca
wynikiem wieloletniego wdychiwania włókien azbestowych o
mikroskopijnych rozmiarach (20-50 µm). Następuje zwłóknienie płuc,
często również i opłucnej, gdyż włókienka azbestu działają silnie drażniąco
na drodze chemicznej i mechanicznej. Powikłaniem azbestozy jest często
rak oskrzela (ryzyko zwiększone około czterokrotnie) oraz międzybłoniak
opłucnej (prawie tysiąckrotnie zwiększone ryzyko).
Pylica azbestowa objawia się narastającą dusznością podczas wysiłku.
Podczas osłuchiwania płuc stetoskopem, nad ich dolnymi polami słyszalne
mogą być trzeszczenia. W diagnostyce choroby stosuje się badanie
rentgenowskie klatki piersiowej i tomografię komputerową wysokiej
rozdzielczości. Wykorzystywane są również badania czynnościowe układu
oddechowego. W plwocinie można stwierdzić obecność ciałek azbestu, co
potwierdza narażenie na azbest. Nie jest możliwe leczenie przyczyny pylicy
azbestowej w momencie jej rozpoznania. Główny nacisk kładzie się na
profilaktykę polegającą na eliminowaniu azbestu ze środowiska, środki
ochrony i badania lekarskie pracowników narażonych na pył azbestowy.
Rak płuca (inaczej rak oskrzela) – najczęstszy nowotwór
złośliwy, na który umiera rocznie na całym świecie 1,3 mln
osób.
Jest jednym z najgorzej rokujących nowotworów. Stanowi
najczęstszą przyczynę zgonów z powodu raka u mężczyzn i jest
na 2 miejscu pod tym względem u kobiet.
Objawy raka płuca pojawiają się często dopiero w zaawansowanym
stadium choroby; w większości przypadków są to objawy
niecharakterystyczne:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
o przewlekły kaszel (najczęstszy objaw)
o duszność
o ból w klatce piersiowej
o krwioplucie
o powtarzające się zapalenie płuc
o zespół żyły głównej górnej
o zespół Hornera (przy guzie Pancoasta)
o zaburzenia rytmu serca (świadczą o naciekaniu serca)
o chrypka (związana z naciekaniem nerwu krtaniowego
wstecznego)
Międzybłoniak - bardzo złośliwy nowotwór wywodzący się z
komórek pokrywających błony surowicze - opłucną, osierdzie i
otrzewną. Do głównych czynników ryzyka jego powstawania
zalicza się narażenie na azbest oraz zakażenie wirusem SV40.
Mesothelioma należy do najgorzej rokujących nowotworów.
Najczęstszym miejscem występowania jest opłucna.
Wykonały:
• Edyta Tokarczyk
• Monika Bochnak
• Natalia Sabak
Download