Zapalenia płuc u dzieci.

advertisement
Zapalenia płuc
u dzieci.
Milena Misiewicz
Definicja WHO
• Ostra choroba zapalna miąższu płucnego i/lub tkanki
śródmiąższowej z gorączką, kaszlem i dusznością
rozpoznawana na podstawie obrazu klinicznego i/lub w
wybranych przypadkach badania RTG ( zalecane wg WHO)
RTG zawsze gdy:
 Niejasny obraz kliniczny
 Gorączka >39° poniżej 5. r.ż.
 Duża leukocytoza
 Ciężki stan
 Stłumienie odgłosu opukowego
 Brak poprawy mimo leczenia
Wskazania do kontrolnego RTG:
 Wysięk opłucnowy
 Cień okrągły
 Niedodma
 Brak poprawy po leczeniu
Podziały
• Pozaszpitalne/szpitalne (gł. S. aureus, Klebsiella,
Pseudomonas, Enterobacter, Proteus)
• Typowe/ atypowe
• Pęcherzykowe/ śródmiąższowe/ mieszane
• jednoogniskowe (płatowe, segmentowe)/
wieloogniskowe,odoskrzelowe
• Pierwotne/ wtórne
Drogi zakażenia
Czynniki infekcyjne
 21. doba życia →S. agalactiae
E. Coli
Listeria monocytogenes
 3 tyg. – 3 mies. → S. pneumoniae
Ch. Trachomatis
RSV, paragrypa 1, 2, 3
 4 mies. – 5 lat →
gł. wirusy
(grypy; paragrypy 1,2,3; RSV; rinowirusy;
adenowirusy)
+ S. pneumoniae i M. pneumoniae
+ H. influenzae
 ≥ 5 lat
M. pneumoniae i S. pneumoniae
→
Pneumokokowe zapalenie
płuc
Objawy: kaszel, duszność,
gorączka i dreszcze, ból
opłucnowy, dolegl. brzuszne
(maska brzuszna), nagły
początek
Badanie przedmiotowe:
zlokalizowane stłumienie odgłosu
opukowego,↑drżenie głosowe,
trzeszczenia i wilgotne rzężenia
ALE: u niemowląt i małych dzieci
- zmiany rozsiane
Wirusowe zapalenie płuc
• 2 fazy:
①obj infekcji GDO
②obj z DDO
objawy
gorączka < 38,5°C
ból głowy, powiększenie węzłów
świszczący oddech
badanie
brak lub dyskretne zmiany osłuchowe
W RTG nacieki śródmiąższowe i okołooskrzelowe,
cechy rozdęcia płuc
Atypowe zapalenie płuc
(Mycoplasma, Legionella,
Chlamydia)
• Wiek szkolny
• „walking pneumonia”
• Objawy: umiarkowany wzrost temperatury,
nasilony kaszel
• Zmiany osłuchowe dyskretne
• RTG- obraz nieadekwatny do stanu klinicznego,
powiększenie węzłów wnęk
• Możliwe powikłania spoza układu oddechowego
Gronkowcowe
• Wtórne lub wewnątrzszpitalne
• Częste powikłania ( ropnie, odma, ropniak,
ropne zapalenie skóry)
Wskazania do hospitalizacji
dzieci z pozaszpitalnym
zapaleniem płuc
* wiek poniżej 6. m.ż;
* znaczne tachypnoe
* saturacja krwi poniżej 92%;
* choroby przewlekłe;
* ciężka leukopenia (<500 granulocytów/ml);
* dzieci w ciężkim stanie ogólnym
* pacjenci, u których stwierdzono rozległe zmiany
w badaniu radiologicznym (zajęcie więcej niż 1
płata);
* powikłania zapaleń płuc (płyn w jamie
opłucnej, ropień płuc);
* wskazania społeczne
LECZENIE
Gdy dziecko uczulone na amoksylinę:
Leczenie objawowe
• Tlenoterapia
• Prawidłowe nawodnienie dziecka
• Rehabilitacja oddechowa
• Leki rozszerzające oskrzela
• Wykrztuśne – ostrożnie
• Przeciwgorączkowe i przeciwbólowe
• Wyrównywanie zaburzeń gospodarki kwasowo- zasadowej i
wodno-elektrolitowej
Możliwe powikłania
•
•
•
•
•
•
•
Ropniak opłucnej
Odma opłucnowa, śrópiersiowa
Marskość płuca
Krwawienie
Niewydolność krążęniowo-oddechowa
Posocznica
Zapalenie kości, otrzewnej, osierdzia, opon, ucha
środkowego
Zapobieganie
• Szczepienia p-ko pneumokokom, H. influenzae,
krztuścowi, odrze i grypie
• Mycie rąk
Bibliografia
• Standardy medyczne tom 6 (2009)
• Vademecum pediatry pod red. J. Pietrzyka, wyd.
Uniwersytetu Jagiellońskiego
• PEDIATRIA pod red. Anny Dobrzańskiej i Józefa
Ryżko
Download