„Choroby zakaźne”

advertisement
KONFERENCJA SZKOLENIOWA
„Choroby zakaźne”
TERMIN: 8 KWIETNIA 2016
MIEJSCE: Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli,
ul. Gen. J. Sowińskiego 68, Szczecin
PROGRAM KONFERENCJI
08.30- 09.15
Rejestracja uczestników
09.15- 09.30
„Wprowadzenie do problematyki konferencji”prof. dr hab. Beata Karakiewicz
09.30- 10.15
„Zarządzanie chorobą przewlekłą na przykładzie zakażenia HIV”dr n. med. Magdalena Leszczyszyn – Pynka/ Klinika Chorób Zakaźnych
Hepatologii i Transplantacji Wątroby
10.15-11.00
„Pacjent hepatologiczny z zakażeniem HBV/HCV w środowisku domowym”mgr Agnieszka Kisielska/ Klinika Chorób Zakaźnych Hepatologii
i Transplantacji Wątroby
11.00- 11.30
Przerwa kawowa
11.30 – 12.15
„Ekspozycja zawodowa pracowników służb socjalnych, profilaktyka przed
i po narażeniu”
„Narażenie na zakażenie HIV/HBV/HCV pielęgniarek i pracowników służb
socjalnych”- mgr Małgorzata Kłys – Rachwalska/ Poradnia Nabytych
Niedoborów Immunologicznych
12.15- 13.00
"Szczepienia ochronne ważnym aspektem w codziennej praktyce pielęgniarek
i pracowników służb socjalnych" - Prof. nadzw. dr hab. n. med. Maria
Gańczak/ Katedra i Zakład Zdrowia Publicznego PUM
13.00- 13.30
Przerwa kawowa
13.30- 14.15
„Zasady opieki nad chorym zakaźnie w środowisku domowym z powodu
zakażeń dróg oddechowych i przewodu pokarmowego”dr n. med. Dorota Pilch/ Zakład Pielęgniarstwa PUM
14.15- 15.00
Panel dyskusyjny
15.00- 15.15
Zakończenie, losowanie nagród
ZAPEWNIAMY:




wykwalifikowaną kadrę prowadzącą szkolenie
materiały szkoleniowe
certyfikat ukończenia szkolenia
przerwy kawowe
OPŁATA KONFERENCYJNA: 95 zł
ZGŁOSZENIA:
Przyjmuje Biuro Konferencji
(Koordynator: Jolanta Kamola, tel. 533 335 774, e-mail: [email protected])
Udział można zgłaszać także za pomocą formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie
internetowej: www.prolongavita.pl
WPŁATY:
Należy dokonywać na konto: Fundacja Instytut Rozwoju Nauk o Zdrowiu i Usług
Medycznych „Pro Longa Vita”, al. Wojska Polskiego 78/17; 70-482 Szczecin
ING Bank Śląski 36 1050 1559 1000 0090 3048 6592
z dopiskiem: Konferencja szkoleniowa 08.04.2016 r.
UWAGA:
 liczba miejsc ograniczona
 o przyjęciu zgłoszenia decyduje potwierdzenie wpłaty na konto Organizatora
Download