Zaproszenie Opieka nad osobami z cukrzycą stosującymi terapię

advertisement
Zaproszenie
Opieka nad osobami z cukrzycą stosującymi terapię
ciągłego podskórnego wlewu insuliny (CPWI).
Organizator:
Śląska Izba Lekarska w Katowicach
Patronat naukowy Konsultanta Wojewódzkiego z Dziedziny Diabetologii:
Prof. dr hab. n. med. Przemysława Jarosz-Chobot
Miejsce:
Siedziba Śląskiej Izby Lekarskiej, Katowice, ul. Grażyńskiego 49a
Termin:
Sobota, 26 październik 2013r., początek godzina 9.00
Punkty edukacyjne:
Za udział w Kursie można uzyskać 7 punktów edukacyjnych
Program kursu
9.00 - 9.10
Powitanie uczestników
Prof. dr hab. n.med. Przemysława Jarosz-Chobot
9.10 - 9.50
Jak zaprzyjaźnić się z pompą?- podstawowa obsługa,
obszary wkłuć i podłączenie zestawów infuzyjnych
Przerwa Kawowa
9.50 - 10.00
10.00 - 10.45
Terapia cukrzycy z zastosowaniem CPWI.
Wskazania, przeciwwskazania, zalety i wady terapii.
Stosowane preparaty insulinowe. Zasady żywienia:
wymienniki węglowodanowe, białkowo-tłuszczowe, skład
jakościowy i energetyczny posiłku.
Prof. dr hab. med. Przemysława Jarosz-Chobot
10.45 - 12.20
Intensywna insulinoterapia z zastosowaniem CPWI.
Rozpoczęcie terapii pompowej: baza-bolus; insulina
podstawowa i do posiłku; wyliczanie dawek insuliny w
zależności od składu posiłku i indeksu glikemicznego,
funkcja kalkulatora bolusa. Optymalizacja leczenia z
wykorzystaniem urządzeń technicznych.
Dr n.med. Mariola Minkina-Pędras
12.20 - 13.30
Intensywna insulinoterapia pompowa.
Funkcja kalkulatora bolusa, obliczanie dawek korekcyjnych
i postępowanie w sytuacjach szczególnych: wysiłek
fizyczny, infekcje. Czego dowiadujemy się z odczytu
pamięci pompy? Czasowe odłączenie od pompy.
Dr n.med. Grażyna Deja
13.30 - 13.50
Przerwa kawowa
13.50 - 16.00
Warsztaty
Rodzaje zestawów infuzyjnych. Ustawianie bazy.
Obliczanie i podawanie bolusów z wykorzystaniem
kalkulatora bolusa. Postępowanie w sytuacjach
szczególnych. Bazy dodatkowe i tymczasowe. Interpretacja
odczytu pamięci pompy i glukometru
Download