krakowskie stowarzyszenie terapeutów uzależnień konferencja

advertisement
KRAKOWSKIE STOWARZYSZENIE TERAPEUTÓW UZALEŻNIEŃ
ul.Wielicka 73, 30-552 Kraków
NIP 679-26-79-067, Regon 356297553
KONFERENCJA "WIĘŹ-INTYMNOŚĆ-SEKSUALNOŚĆ W PSYCHOTERAPII
OSÓB Z SYNDROMEM DDA" OSIECZANY 24-25.X.2013 r.
9.00-10.00
10.00-10.20
10.20-10.40
10.40-11.25
Akredytacja
24.X. WYKŁADY
Agnieszka Litwa-Janowska
„Historia i teraźniejszość. Psychoterapia proponowana przez Zespół
w Ośrodku Psychoterapii DDA”
lek. med. Aleksandra Wieczorek
„Obraz więzi u pacjentów z syndromem DDA”
Agnieszka Litwa-Janowska
„Pijany obiekt. Doświadczenie dorastania w rodzinie
z problemem alkoholowym - kontekst więzi i intymności”
11.25-11.55
dr n. med. Monika Rogoż
„Psychodynamiczne spojrzenie na farmakoterapie”
11.55-12.15
Przerwa kawowa
12.15-13.00
lek. med. Łukasz Müldner-Nieckowski
„Rozwój zdrowej seksualności a dysfunkcje seksualne”
13.00-13.30
Katarzyna Siwek
„Agresja i seksualność w pracy psychoterapeutycznej z pacjentem
z zaburzeniami osobowości z pogranicza”
13.30-14.15
Obiad
WARSZTATY (do wyboru jeden z czterech)
14.15-16.30
Część I
Agnieszka Litwa-Janowska
A. „Marzenia senne pacjentów w procesie grupowym a praca nad więzią,
intymnością, seksualnością”
16.30-16.45
Przerwa
kawowa
16.45-19.00
Część II
dr n. med. Monika Rogoż, Rajmund Janowski
B. „Refleksje na temat relacji pacjent-terapeuta-lekarz jako specyficznego
obrazu przeniesieniowego”
dr n. hum. Dorota Stolarska
C. „Patologiczna organizacja osobowości”
lek. med. Łukasz Müldner-Nieckowski
D. „Terapia dysfunkcji seksualnych u osób z problematyką zaburzenia więzi”
19.15
20.00
Kolacja
Wieczór przy muzyce
KRAKOWSKIE STOWARZYSZENIE TERAPEUTÓW UZALEŻNIEŃ
ul.Wielicka 73, 30-552 Kraków
NIP 679-26-79-067, Regon 356297553
KONFERENCJA "WIĘŹ-INTYMNOŚĆ-SEKSUALNOŚĆ W PSYCHOTERAPII
OSÓB Z SYNDROMEM DDA" OSIECZANY 24-25.X.2013 r.
25.X. WYKŁADY
9.00-9.30
Katarzyna Dudzińska
„Kiedy do pary dołącza ktoś trzeci - ciąża terapeutki a procesy
psychoterapeutyczne"
9.30-10.00
Małgorzata Morga-Kasza
„Problematyka kontynuacji psychoterapii w sytuacji zmiany terapeuty
w oparciu o analizę przypadku”
10.00-10.30
dr n. med. Mateusz Borowiec
„Więź terapeutyczna w cieniu wcześniejszych nieudanych terapii”
10.30-10.45
Przerwa kawowa
10.45-13.00
Część I
WARSZTATY (do wyboru jeden z czterech)
Agnieszka Litwa-Janowska
A. „Marzenia senne pacjentów w procesie grupowym a praca nad więzią,
intymnością, seksualnością”
13.00-13.45
Obiad
13.45-16.00
Część II
dr n. med. Monika Rogoż, Rajmund Janowski
B. „Refleksje na temat relacji pacjent-terapeuta-lekarz jako specyficznego
obrazu przeniesieniowego”
dr n. hum. Dorota Stolarska
C. „Patologiczna organizacja osobowości”
lek. med. Łukasz Müldner-Nieckowski
D. „Terapia dysfunkcji seksualnych u osób z problematyką zaburzenia więzi”
16.00-16.30
Podsumowanie i rozdanie zaświadczeń
Współorganizator Konferencji
Download