piątek, 17.03.2017

advertisement
12.00-14.00
REJESTRACJA UCZESTNIKÓW
PIĄTEK, 17.03.2017
WYKŁAD
GODZ.
14.00-14.15
POWITANIE UCZESTNIKÓW
KONGRESU
CZAS
15 MIN
I SESJA: WYZWANIA WE WSPÓŁCZESNEJ ANESTEZJOLOGII
•
MODERATORZY:
14.20-14.40
14.45-15.05
dr Paweł Piwowarczyk Drenaż CSF
przez cewnik podpajęczynókowy jako
opcja terapeutyczna w operacjach
endowaskularnych TEVAR
dr n. med. Michał Borys Blokada TAP
vs QL do analgazji po cięciu cesarskim
20 min
20 min
dr Anna Wątroba Znieczulenie w
chirurgii bariatrycznej
15.10-15.30
15.35-16.00
20 min
20 min
16.00-16.20
PRZERWA KAWOWA
20 min
II SESJA: ZAKAŻENIA
MODERATORZY:
dr hab. n. med. Mirosław Czuczwar
Antybiotykoterapia we wstrząsie
septycznym – rola terapii
pozaustrojowych
16.30-16.50
16.55-17.10
20 min
mgr Bronisława Szumigowska Szczepy
oporne w środowisku szpitalnym
15 min
17.15-17.35
17.40-18.00
mgr Joanna Rudek Ochrona lini ż y l n
e j - p ro f i l a k t y k a z a k a ż e ń
odcewnikowych
dr n. med. Trejnowska Ewa Leczenie
zakażeń w polskich OIT
20 min
20 min
KOLACJA
20.30
SOBOTA, 18.03.2017
GODZ.
WYKŁAD
CZAS
IIISESJA: PŁYNOTERAPIA I DOTĘP NACZYNIOWY
MODERATORZY:
9.00-9.20
dr Bartosz Kudliński Nowe wytyczne
postepowania we wstrząsie septycznym SSC 2016
20 min
9.25-9.45
dr n. med. Marcin Ligowski
Ośrodkowe ciśnienie żylne - czy ma
jeszcze zastosowanie ?
20 min
9.50-10.10
dr n. med. Czarnik Tomasz Dostęp
donaczyniowy u pacjentów OIT – coś
nowego?
20 min
10.15-10.50
10.55-11.15
11.20-11.40
dr n. med. Młynarski Rafał Standardy
postępowaniazdostępem
donaczyniowym
Leczenie ran u pacjentów oddziałów
intensywnej opieki
PRZERWA KAWOWA
20 min
20 min
IV SESJA:ECMO
MODERATORZY:
dr n. med. Szułdrzyński Konstanty
Ultraprotekcyjna wentylacja płuc
11.45-12.15
12.20-12.40
12.45-13.15
30 min
dr hab. n. med. Mirosław Czuczwar W
jakisposóbipoco
zorganizować centrum ECMO w Polsce
dr
Justyna
Sysiak
Transport
międzyszpitalny pacjenta podłączonego
do ECMO
13.20-13.40
13.50
14.00-16.00
20 min
20 min
20 min
Zakończenie Kongresu
OBIAD
ROZDANIE CERTYFIKATÓW
WARSZTATY
mgr Lidia Biłogan (Legnica) Podciśnieniowa terapia ran
Download