10.30 OTWARCIE KONFERENCJI dr n. med. Sławomir Murawiec

advertisement
9.00
REJESTRACJA UCZESTNIKÓW
10.00 – 10.30
OTWARCIE KONFERENCJI
dr n. med. Sławomir Murawiec
10.30 – 11.00
SESJA I
WSTĘP DO PROBLEMATYKI
Depresja - zaburzenie neurorozwojowe czy neurodegeneracyjne?
prof. dr hab. n. med. Agata Szulc
11.00 – 11.25
"Boję się i jestem przygnębiona.” – depresja i lęk u osoby w podeszłym wieku.
dr n. med. Anna Mosiołek
11.25 – 11.50
„Źle mnie Pan leczy, doktorze.”, czyli jak depresja utrudnia opiekę nad chorym somatycznie.
dr n. med. Iwona Patejuk-Mazurek
11.50 – 12.15
„Czy ja w ogóle mogę rozpoznawać depresję i nerwicę?” – rozpoznawanie zaburzeń
psychicznych w gabinecie lekarza POZ.
dr n. med. Sławomir Murawiec
12.15 – 12.40
PRZERWA
12.40 – 13.10
SESJA II
WSTĘP DO PROBLEMATYKI
Dlaczego u pacjentów z depresją współistnieje tak wiele chorób somatycznych?
Teoria neurorozwojowa depresji, czyli jak osobowość decyduje o somatyce.
prof. dr hab. n. med. Piotr Gałecki
13.10 – 13.35
Zaburzenia somatyczne u pacjenta z depresją - postępowanie terapeutyczne .
dr n med. Agata Orzechowska
13.35 – 13.50
„Mam raka, zawał, udar.” – powracający wielokrotnie pacjent z lękiem przed chorobą i
śmiercią.
dr n. med. Sławomir Murawiec
13.50 – 14.15
Zaburzenia zachowania i objawy psychotyczne w przebiegu otępienia.
dr n. med. Agnieszka Borzym
14.15 – 15.00
LUNCH
15.00 – 15.30
SESJA III
WSTĘP DO PROBLEMATYKI
Nowe zjawiska psychopatologiczne (samouszkodzenia, dopalacze, uzależnienia
behawioralne, nowościach co do somatycznych uwarunkowań zaburzeń psychicznych, np.
psychoza NMDA).
dr. n. med. Maciej Pilecki
15.30 – 15.55
Samookaleczenia u pacjenta borderline - trudności terapeutyczne.
dr n. med. Małgorzata Kowalczyk
15.55 – 16.20
Pacjent i jego rodzina w gabinecie lekarza – możliwe problemy i sposoby ich rozwiązania.
dr n. med. Cezary Żechowski
16.20 – 16.45
Temat w trakcie ustaleń
16.45 – 17.00
ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI
Download