Program kursu - Okręgowa Izba Lekarska w Gdańsku

advertisement
Ośrodek Szkoleniowy Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku zaprasza na kurs
„Podstawy Medycyny Paliatywnej”.
Termin: 23-25.11.2015r.
Miejsce: Okręgowa Izba Lekarska w Gdańsku, ul. Śniadeckich 33, 80-204 Gdańsk
Liczba miejsc: 40
Kurs posiada akredytację Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego nr 05-750/0-00-0022015 (hiperłącze odsyłające do strony CMKP)
UWAGA
Ukończenie kursu uprawnia do udzielania świadczeń z zakresu opieki hospicyjnej i paliatywnej.
Kurs jest bezpłatny.
Kierownik naukowy kursu: dr n.med.Aleksandra Modlińska
Program kursu:
Lp.
Temat wykładu lub innych zajęć
Tytuł, imię i nazwisko wykładowcy
L.godz.
1.
Leczenie
.
bólu
Dr med. Tomasz Buss
3
2.
Kontrola objawów w terminalnej fazie chorób
przewlekłych
Dr med. Aleksandra Modlinska
4
3.
Nawadnianie i żywienie chorego w
zaawansowanym okresie choroby
Lek. med. Jacek Januszczyk
2
4.
Opieka paliatywna nad dziećmi
Dr med. Anna Jędrzejczyk
3
5.
Wybrane problemy etyczne w zaawansowanym
okresie chorób przewlekłych
Dr n.med. Marek Suchorzewski
3
6.
Problemy prawne w opiece nad chorymi w
terminalnej fazie schorzeń przewlekłych ze
szczególnym uwzględnieniem praw pacjenta
Adw. Damian Konieczny
2
7.
Opieka paliatywna w innych niż nowotwory
chorobach przewlekłych.
prof. hab. n. med. Monika
Lichodziejewska-Niemierko
3
8.
Sytuacje nagłe w opiece paliatywnej.
Dr med. Aleksandra Modlinska
2
Razem
24
Lp.
Zajęcia praktyczne / Ćwiczenia
Tytuł, imię i nazwisko prowadzącego
L. godz.
1.
Leczenie ran i odleżyn. Opieka nad chorym ze
stomią
Mgr Aleksandra Sukalowska
3
2.
Problemy psychologiczne chorych przewlekle i
ich rodzin
dr med. Justyna Janiszewska
3
3.
Podstawowe zasady komunikacji w obliczu
nieuleczalnej choroby
mgr Anna Wyszadko
3
Razem
9
Łącznie liczba godzin kursu
33
Zgłoszenia: mailowo, telefonicznie lub za pośrednictwem formularza na stronie internetowej OIL (tu
proponuję hiperłącze odsyłające do kalendarza)
Beata Hańć
Komisja Kształcenia Medycznego
Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku
58 524 32 07
[email protected]
Download