PROGRAM KURSU DLA LEKARZY Z ZAKRESU

advertisement
Hospicjum Palium
os. Rusa 55
61-245 Poznań
KURS DLA LEKARZY
"Wybrane zagadnienia z zakresu medycyny paliatywnej”
07 listopada 2015 r.
09:00 – 10:30
10:40 – 12:10
12:20 – 14:35
14:45 – 16:15
Definicja, geneza i organizacja opieki
paliatywnej, zespół interdyscyplinarny.
Postępowanie z chorym u schyłku życia,
trudne decyzje etyczne.
Objawy ze strony przewodu pokarmowego:
czkawka, nudności i wymioty, zaparcia,
wodobrzusze, niedrożność przewodu
pokarmowego.
Zespół anoreksja – kacheksja – astenia.
Zasady wypisywania leków opioidowych.
Trudne przypadki chorych z bólem.
Prof. Jacek Łuczak
Prof. Jacek Łuczak
Dr n. med. Lidia Gorzelińska
Dr n. med. Lidia Gorzelińska
08 listopada 2015 r.
09:00 – 10:30
10:40 – 12:55
13:05 – 14:35
Przyczyny i rodzaje bólu u pacjentów
z chorobą nowotworową.
Zasady leczenia bólu.
Leki opioidowe w terapii bólu u pacjentów
z chorobą nowotworową.
Rola koanalgetyków.
Szczególne sytuacje kliniczne.
Przyczyny niepowodzeń leczenia
przeciwbólowego.
Interakcje leków przeciwbólowych i innych
leków stosowanych w medycynie
paliatywnej.
Dr n. med. Aleksandra KotlińskaLemieszek
Dr n. med. Aleksandra KotlińskaLemieszek
Dr n. med. Aleksandra KotlińskaLemieszek
KURS DLA LEKARZY
"Wybrane zagadnienia z zakresu medycyny paliatywnej”
21 listopada 2015 r.
09:00 – 10:30
10:40 – 12:10
12:20 – 13:50
14:00 – 15:30
Potrzeby i reakcje psychiczne chorych na
sytuację kresu życia.
Strategie przystosowania do sytuacji kresu
życia – Rola wsparcia psychicznego.
Problemy rodziny chorych u kresu życia –
możliwości pomocy.
Podstawy komunikacji.
Przekazywanie wiadomości
o niepomyślnym rokowaniu.
Zespół wypalenia – objawy zapobiegania.
Komunikacja z pacjentem i rodziną Warsztaty
Leczenie odleżyn. Doświadczenia własne.
Mgr Katarzyna Stachnik
Mgr Katarzyna Stachnik
Mgr Katarzyna Stachnik
Dr hab. n. med. Maciej Sopata
22 listopada 2015 r.
09:00 – 10:30
10:40 – 12:10
12:20 – 13:50
13:50
Objawy ze strony układu oddechowego:
Lek. med. Lidia Jazdon
duszność, kaszel, krwioplucie, krwotok
z dróg oddechowych.
Stany naglące w medycynie paliatywnej:
Lek. med. Maciej Kluziak
hiperkalcemia, zespół żyły głównej górnej,
zespół ucisku rdzenia kręgowego, zespól
wzmożonego ciśnienia śródczaszkowego,
napad paniki oddechowej, złamania
patologiczne.
Warsztaty
Trudne przypadki chorych w opiece
Lek. med. Maciej Kluziak
paliatywnej.
TEST
Download