LABOLATORYJNA GENETYKA MEDYCZNA Kurs: „Podstawy

advertisement
LABOLATORYJNA GENETYKA MEDYCZNA
Kurs: „Podstawy immunogenetyki i farmakogenetyki „ - 29.02.16-1.03.16
Wydział Farmaceutyczny
Temat zajęć
Diagnostyka molekularna wrodzonych niedoborów
odporności
Liczba
godzin
2
Podstawy farmakogenetyki. Wykorzystanie badań
molekularnych w ocenie polimorfizmów genów.
2
Kliniczne znaczenie farmakogenetyki. Fenotypowanie i
indywidualizacja leczenia jako wynik
zróżnicowanej reakcji na lek w odpowiedzi na
zmienność genetyczną.
Zastosowanie cytometrii przepływowej w badaniach
układu odpornościowego.
Główny układ zgodności tkankowej. Testy genetyczne
na określenie zgodności tkankowej.
4
Data
29.02.16 Dr n. med.
Magdalena
Rutkowska
29.02.16 Dr hab. n. med.
Mirosław BikMultanowski
29.02.16 Dr n. med. Agnieszka
SzymczakiewiczMultanowska
2
1.03.16
2
1.03.16
Dziedziczne choroby układu odpornościowego.
3
1.03.16
Test zaliczeniowy, zakończenie kursu
1
1.03.16
RAZEM
16 h
prowadzący
Dr hab. n. med.
Jarosław Baran
Dr hab. n. med.
Monika BajKrzyworzeka
Dr n. med. Anna
Szaflarska
Dr hab. n. med.
Mirosław BikMultanowski
Download