Katedra Farmakologii UJ CM g

advertisement
Katedra Farmakologii
g UJ CM
ul. Grzegórzecka 16; 31-531 Kraków
http://www.katedrafarmakologii.cm-uj.krakow.pl/
Kierownik:
prof. dr hab. med. Ryszard Korbut
Samodzielni pracownicy naukowi:
prof. dr hab. med. Stefan Chłopicki
dr hab. med. Jacek Jawień
dr hab
hab. med
med. Rafał Olszanecki
•Ilość pracowników naukowych: 20
•Ilość publikacji oryginalnych (2004-2009): 192
•Impact Factor (2004-2009): 300,08
Tematyka badań
Patogeneza i nowe możliwości leczenia schorzeń układu krążenia
(badania prowadzone na zwierzęcych modelach miażdżycy - myszy apoE
apoE-/-,
/ apoE/LDLR DKO;
nadciśnienia – szczury SHR; cukrzycy i otyłości– STZ-injected rats, Zucker rats)
•Badania nad funkcją
ją śródbłonka naczyniowego
y
g i molekularnymi
y mechanizmami
śródbłonkowego działania leków: statyn, inhibitorów konwertazy angiotensyny (ACEi), leków βadrenolitycznych, flawonoidów, tienopirydyn i ich analogów, pochodnych metylonikotynamidu, leków
przeciw leukotrienowych
•Poszukiwania
P
ki
i nowych
h leków
l kó krążeniowych:
k ż i
h np. substancje
b
j poprawiające
i j
funkcje
f k j
mitochondriów (mitochondria-targeted antioxidants, aktywatory AMPK, ALDH2), związki stymulujące
zjawisko autofagii, inhibitory metaloproteinaz, leki zwiększające powstawanie/działanie HDL
•Badania nowych szlaków przemian angiotensyn w zwierzęcych modelach chorób układu
krążenia i schorzeń układu pokarmowego [rola „nowych” angiotensyn: Ang-(1-12), Ang-(1-7),
tkankowe układy renina-angiotensyna]
•Patologiczne glikowanie białek w cukrzycy (poszukiwanie leków – inhibitorów glikacji białek)
•Badania
Badania nad mechanizmami agregacji płytek krwi, poszukiwanie nowych leków
przeciwpłytkowych
•Udziałem mechanizmów immunologicznych w patogenezie miażdżycy i nadciśnienia
(
(receptory
t
dl
dla chemokin,
h
ki regulacja
l j funkcji
f k ji komórek
k ó k dendrytycznych)
d d t
h)
•Rola różnych rodzajów tkanki tłuszczowej w rozwoju patologii naczyniowych
(endokrynne funkcje adipocytów, rola „tłuszczowego” układu renina-angiotensyna)
Aparatura naukowa
Badania in vivo
•Zwierzętarnia
ę
•Stanowiska do znieczulania zwierząt, respiratory
•Aparaty do pomiaru ciśnienia tętniczego u myszy metodą tail-cuff
Badania ex vivo
•Miografy do oceny czynności dużych i małych naczyń (technika organ-bath)
•Zestaw izolowanego płuca (szczur, świnki morska, mysz)
•Zestaw izolowanego serca perfundowanego met. Langendorffa (mysz, szczur, świnka morska)
•Agregometry optyczne do badania agregacji płytek krwi
•Dyfraktometr laserowy do pomiaru odkształcalności erytrocytów
Badania in vitro
•Pracownia hodowli komórkowej (komora laminarna, inkubatory CO2/O2, mikroskopy)
•Aparat do izolacji komórek metodą immunomagnetyczną Vario-Max
Pracownia cytometrii
y
p
przepływowej
py
j
•Cytometr Becton Dickinson FACS Canto II
Pracownia spektrometrii mas i proteomiki
•Spektrometr mas Thermo-LCQ (ESI-MS), system HPLC
•Aparaty do elektroforezy 2-D, system dokumentacji wyników z oprogramowaniem (PDQuest, Bio-Rad)
Techniki biologii molekularnej i biochemiczne
•RT-PCR (qPCR), Western blot
•Czytniki mikropłytek (absorbancja, fluorescencja), luminometr, spektrofluorymetr, spektrofotometr
Proponowane obszary współpracy
•Poszukiwanie nowych leków o działaniu hamującym miażdżycę
•Badania nad rolą dysfunkcji mitochondriów w rozwoju schorzeń i możliwościami jej
farmakologicznej korekcji
•Poszukiwanie nowych substancji o korzystnym działaniu na śródbłonek naczyniowy
•Badania nad celowanym podawaniem leków do komórek śródbłonka
•Badania nad celowanym podawaniem leków do mitochondriów
•Metabolomika (jako dopełnienie wyników otrzymanych met. proteomiki)
•Dopracowanie metody pomiaru stopnia glikacji białek za pomocą spektrometrii mas;
Poszukiwanie nowych leków hamujących glikację białek
•Poszukiwanie nowych leków hamujących agregację płytek krwi i modulujących układ
krzepnięcia
• Nowe leki nefroprotekcyjne i hepatoprotekcyjne
Download