Zaprasza na seminarium - Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych

advertisement
OPIEKA NAD MATKĄ I DZIECKIEM W PRAKTYCE PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ
Bydgoszcz – 17.10.2015r. (sobota godz. 09.00 – 13.30)
Hotel City, ul. 3 Maja 6
Wykładowcy:
prof. zw. dr hab. n. med. Ryszard Poręba
Specjalista ginekologii, położnictwa i ginekologii onkologicznej, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
dr hab. n. farm. Agnieszka Zimmermann
Zakład Prawa Farmaceutycznego GUMed
dr n. med. Urszula Markowska
Adiunkt Katedry Zdrowia Kobiety, Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach Śląski Uniwersytet Medyczny
dr n.med. Iwona Sadowska-Krawczenko
Oddział Kliniczny Noworodków, Wcześniaków z Intensywną Terapią Noworodka - Szpital Uniwersytecki nr 2 im dr. Jana Biziela
w Bydgoszczy
Program :
08.30 – 09.00 Rejestracja uczestników
09.00 – 09.50 Kobieta – intymne problemy – pęcherz nadreaktywny, zakażenia narządu rodnego
- prof. R. Poręba
09.50 – 10.30 Rola komórek macierzystych krwi pępowinowej
- prof. R. Poręba
10.30 – 11.25 Pielęgnacja matki i dziecka – najczęstsze problemy okresu połogu i niemowlęcego
- dr U. Markowska
11.25 - 11.55 Przerwa kawowa
11.55– 12.35 Kompleksowy rozwój niemowląt
- dr I. Sadowska - Krawczenko
12.35 – 13.20 Nowe uprawnienia i obowiązki pielęgniarek/położnych
wynikające ze zamian w ustawodawstwie – dr A. Zimmermann
13.20 – 13.30 Zakończenie konferencji, rozdanie certyfikatów
Udział w konferencji jest nieodpłatny
Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie karty zgłoszeniowej do biura organizacyjnego:
Faksem: 22 620 11 27, 22 654 55 98
Przez Internet: http://edumed.pl/konferencje_szczegoly.php?lp=1149
Mailem: [email protected]
………………………………………………………………………………………………
KARTA ZGŁOSZENIA
Opieka nad matką i dzieckiem w praktyce pielęgniarki i położnej
w Bydgoszczy – 17.10.2015r.(sobota godz. 09.00 – 13.30) Hotel City, ul. 3 Maja 6
IMIĘ………………………….
NAZWISKO ………………………………….
Specjalizacja……………………………………………….
ADRES DO KORSPONDENCJI:
Instytucja/Firma:…………………………………………………………………………………......
Miasto ……………… Kod pocztowy…..……… Ulica i numer…………………………………….
Województwo ………………………. Telefon …………………………………….……....................
e-mail: ……………………………………………………………………..………………………….
Miejscowość, data ……………………………
Czytelny podpis……………………
W związku z art. 23 ust 1 pkt. 1i ust 2 ustawy z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (DzU nr 133, poz. 883) oświadczam, że
wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Edukacja i Medycyna. moich danych osobowych w systemach informacyjnych i w innych
zbiorach danych w celach związanych z działalnością statutową .
Edukacja i Medycyna Sp. z o.o.,
ul. Marszałkowska 111a/5a, 00-102 Warszawa
Tel.:+48 22 654 55 98 Tel./Fax:+48 22 620 11 27
Download