Nadpłytkowość u dzieci

advertisement
PULMONOLOGIA, CHOROBY INFEKCYJNE, HEMATOLOGIA Vol 15 No 2
Nadpłytkowość u dzieci
dr. n med. Paweł Łaguna, prof. dr hab. n. med. Michał Matysiak
z Kliniki i Katedry Pediatrii, Hematologii i Onkologii AM w Warszawie
Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Michał Matysiak
Streszczenie:
Nadpłytkowość samoistna zaliczana jest do chorób mieloproliferacyjnych. Występuje u osób dorosłych i bardzo rzadko u dzieci. Chorobę rozpoznaje się na podstawie liczby płytek wyższej od 600×109/l, po wykluczeniu chorób prowadzących wtórnie do nadpłytkowości. Problemem w leczeniu
tych pacjentów jest liczba płytek, od której należy rozpocząć leczenie. Obecnie wydaje się na podstawie piśmiennictwa, że wartość <1500×109/l nie
jest wskazaniem do włączenia leczenia (jeżeli nie było w wywiadzie epizodów zakrzepowych).
Słowa kluczowe: Nadpłytkowość samoistna, anagrelid, dzieci.
Tabela 1. Przyczyny nadpłytkowości wtórnej.
- ostre i przewlekłe zakażenia,
- choroba nowotworowa,
- po usunięciu śledziony i innych zabiegach operacyjnych,
- po krwotokach,
- w przebiegu niedokrwistości hematologicznej,
- w niedoborze żelaza,
287
Download