docx file, 25,2 KB - Ministerstwo Zdrowia

advertisement
14. spotkanie
„POLAKÓW ZDROWIA PORTRET WŁASNY 2015”
21 października 2015 r. o godz. 11.00
w Instytucie „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka”
przy al. Dzieci Polskich 20 w bud. F, sala 119
odbędzie się debata z udziałem:
prof. Mariana Zembali – Ministra Zdrowia, Tadeusza Jędrzejczyka – Prezesa NFZ
Marka Michalaka – Rzecznika Praw Dziecka
dr hab. n med. Małgorzaty Syczewskiej – Dyrektor Instytutu „Pomnik-Centrum
Zdrowia Dziecka”
Tematy przewodnie:
 Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka
 Problemy opieki wysokospecjalistycznej w pediatrii
 Centra urazowe dla dzieci w Polsce
 Mapy zdrowotne kardiologii dziecięcej i kardiochirurgii
 Diagnostyka radiologiczna u dzieci – nowe możliwości, nowe
rozwiązania
 Epidemiologia zatruć dopalaczami u dzieci i młodzieży do 18
roku życia. Sukces nie tylko ustawy o przeciwdziałaniu
narkomanii, ale przede wszystkim sukces medyczny i społeczny
 Miejsce psychiatrii dzieci i młodzieży w opiece pediatrycznej.
Dlaczego
rozpoczęliśmy
i dorosłych?
reformę
w
psychiatrii
dzieci
 Jak wykorzystamy 12 mld zł dotacji Unii Europejskiej –
harmonogram działań i ich tematyka
 „Polaków Zdrowia Portret Własny 2015” - podsumowanie
Program spotkania:
11.00-11.10
Otwarcie spotkania. Powitanie zaproszonych gości przez gospodarzy
i organizatorów spotkania.
11.10-11.30
Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka
Marek Michalak – Rzecznik Praw Dziecka
11.30-11.50
Problemy opieki wysokospecjalistycznej w pediatrii
Dr hab. n med. Małgorzata Syczewska, Dyrektor Instytutu „PomnikCentrum Zdrowia Dziecka”
11.50-12.10
Centra urazowe dla dzieci w Polsce
Prof. dr hab. n. med. Piotr Kaliciński, Kierownik Kliniki Chirurgii
Dziecięcej i Transplantacji Narządów IPCZD
12.10-12.30
Mapy zdrowotne kardiologii dziecięcej i kardiochirurgii
Prof. nadzw. dr hab. n. med. Grażyna Brzezińska-Rajszys, kierownik Kliniki
Kardiologii IPCZD
Prof. dr hab. n.med. Bohdan Maruszewski, kierownik Kliniki
Kardiochirurgii IPCZD
12.30-12.50
Diagnostyka radiologiczna u dzieci – nowe możliwości, nowe
rozwiązania
Prof. nadzw. dr hab. n.med. Elżbieta Jurkiewicz, kierownik Zakładu
Diagnostyki Obrazowej IPCZD
12.50-13.05
Epidemiologia zatruć dopalaczami u dzieci i młodzieży do 18 roku
życia. Sukces nie tylko ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, ale
przede wszystkim sukces medyczny i społeczny
Dr n. med. Piotr Burda, konsultant krajowy w dziedzinie toksykologii
klinicznej
13.05-13.20
Miejsce psychiatrii dzieci i młodzieży w opiece pediatrycznej. Dlaczego
rozpoczęliśmy reformę w psychiatrii dzieci i dorosłych?
Prof. dr hab. n med. Filip Rybakowski, Konsultant Krajowy
w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży
13.20 -13.35
Jak wykorzystamy 12 mld zł dotacji Unii Europejskiej – harmonogram
działań i ich tematyka
Anna Goławska, Naczelnik Wydziału Oceny i Kontroli w Departamencie
Infrastruktury i E-zdrowia Ministerstwa Zdrowia
Michał Kępowicz, Dyrektor Departamentu Funduszy Europejskich
w Ministerstwie Zdrowia
13.35-13.50
„Polaków Zdrowia Portret Własny 2015” - podsumowanie
Prof. dr hab. n med. Marian Zembala, Minister Zdrowia
13.50-14.05
Podsumowanie debaty
14.05-14.25
Konferencja prasowa
Organizatorzy spotkania:
Ministerstwo Zdrowia
Instytut „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka”
Prowadzenie spotkania: prof. dr hab. n. med. Marian Zembala, Minister Zdrowia; dr hab.
n. med. Małgorzata Syczewska, dyrektor Instytutu „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka”;
prof. dr hab. n. med. Anna Dobrzańska, kierownik Kliniki Neonatologii, Patologii
i Intensywnej Terapii Noworodka IPCZD; prof. dr hab. n. med. Bohdan Maruszewski,
kierownik Kliniki Kardiochirurgii IPCZD.
Download