Program - WLNZ - Uniwersytet Zielonogórski

advertisement
UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI
Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu
Katedra Chorób Wewnętrznych
Katedra Nauk o Kulturze Fizycznej
Program
Konferencji Naukowo-Szkoleniowej
„Prewencja i leczenie cukrzycy”
Zielona Góra – 16.06.2016
PATRONAT HONOROWY:
Marszałek Województwa Lubuskiego, Rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego
PATRONAT NAUKOWY:
Polskie Towarzystwo Diabetologiczne, Polskie Towarzystwo Medycyny Sportowej
KOMITET NAUKOWY
przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Jan K. Łącki
członkowie : dr hab. Agnieszka Zembroń-Łacny, prof. UZ
dr n. med. Iwona Towpik
KOMITET ORGANIZACYJNY
przewodnicząca: mgr Iwona Bonikowska
członkowie: dr Ewa Skorupka
dr Jolanta Chmielowiec
dr n. med. Joanna Hoffmann-Aulich
Miejsce: Uniwersytet Zielonogórski ul. Podgórna 50 Aula A-3
14.30-14.40
14.40-15.10
15.10-15.40
15.40-15.50
15.50-16.10
16.10-16.40
16.40-17.10
17.10-17.30
17.30-17.50
17.50- 18.10
18.10- 18.30
18.30- 18.50
18.50- 19.10
19.10-19.15
1.
2.
3.
4.
Powitanie i inauguracja Konferencji
prof. dr hab. n. med. Jan Łącki Kierownik Katedry Chorób Wewnętrznych
Uniwersytetu Zielonogórskiego
Dziecko z cukrzycą w opiece ambulatoryjnej
dr n. med. Małgorzata Urbańska- Kosińska, Wojewódzki Konsultant Diabetologii i
Endokrynologii Dziecięcej
Wczesne wykrywanie zaburzeń gospodarki węglowodanowej
i postępowanie w różnych kategoriach hiperglikemii
dr n. med. Iwona Towpik, Konsultant Wojewódzki w Dziedzinie Diabetologii
Jak nowości technologiczne mogą pomóc osiągać lepsze wyniki leczenia cukrzycy?
mgr Waldemar Monczakowski, kierownik ds. komunikacji naukowej Ascensia
Diabetes Care Polska
Dostosowanie się do zaleceń terapeutycznych u chorych na cukrzycę
dr hab. n. o zdr. Izabela Uchmanowicz, Uniwersytet Medyczny Wrocław
Innowacyjne narzędzie edukacyjne w opiece zindywidualizowanej do zaleceń
terapeutycznych pacjentów z cukrzycą typu 2
mgr Beata Stepanow, Prezes Stowarzyszenia Edukacji Diabetologicznej
przerwa
Rola aktywności ruchowej w prewencji cukrzycy
dr Ewa Skorupka, Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu
Rehabilitacja pacjentów z cukrzycą typu 2 ze schyłkową niewydolnością nerek
dr Wioletta Dziubek, Akademia Fizyczna we Wrocławiu, Wydział Fizjoterapii
Przekonania zdrowotne jako wyraz dynamicznej równowagi systemu- zdrowia
jednostki
dr Dorota Niewiedział, Uniwersytet Zielonogórski Wydział Psychologii
Cukrzyca jako czynnik rokowniczy u pacjentów onkologicznych
dr n. med. Arleta Wojciechowska-Łącka, Uniwersytet Zielonogórski Wydział
Lekarski i Nauk o Zdrowiu
Zespół stopy cukrzycowej – problem interdyscyplinarny
lek.med. Bożena Mospan, SP ZOZ MSWiA w Zielonej Górze, Oddział Chorób
Wewnętrznych i Diabetologii, Poradnia Diabetologiczna i Stopy Cukrzycowej
Nowoczesne antyseptyki w leczeniu ran - wytyczne PTLR
Artur Małecki, Schulke Polska Sp. z o. o
Zakończenie konferencji
prof. dr hab. n. med. Jan Łącki Kierownik Katedry Chorób Wewnętrznych
Uniwersytetu Zielonogórskiego
Informacje ogólne
Konferencja jest bezpłatna.
Za udział w konferencji zostanie przyznanych 5 punktów edukacyjnych.
Uczestnicy konferencji otrzymają certyfikaty.
Zgłoszenie na konferencję poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego
www.wlnz.uz.zgora.pl/rejestracja.php
Download