Program Konferencji - Polskie Towarzystwo Pielęgniarstwa Opieki

advertisement
Stowarzyszenie Opieki
Polskie Towarzystwo
Hospicyjnej
Pielęgniarek Opieki
Ziemi Częstochowskiej
Paliatywnej
PROGRAM XVI Międzynarodowej Jasnogórskiej Konferencji
Opieki Paliatywnej i Zespołów Hospicyjnych
„Praktyka w opiece paliatywnej wyrazem uczuć, troski i empatii”
Jasna Góra, Częstochowa
27.01.2012 r. /piątek/
8.00 – 11.00 – Rejestracja uczestników Konferencji
9.30 - Msza święta
11.00 – 11.15 - Uroczyste otwarcie Konferencji Opieki Paliatywnej i Zespołów Hospicyjnych
11.15 – 12.00 – Wykład inauguracyjny
Nowe możliwości pomocy chorym w świetle założeń psychologii pozytywnej
prof. dr hab. n. med. Krystyna de Walden - Gałuszko
12.00 – 13.30 – I sesja plenarna
Przewodnicząca: dr n. med. Jadwiga Pyszkowska
Współprowadzący: dr n. med. Aleksandra Ciałkowska-Rysz, dr n. med. Tomasz Dzierżanowski,
dr n. med. Wojciech Leppert
Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość opieki paliatywnej w woj. śląskim.
dr n. med. Jadwiga Pyszkowska
Sytuacja i wyzwania opieki paliatywnej w Polsce w 2012 roku.
dr n. med. Aleksandra Ciałkowska – Rysz
Nowe rekomendacje leczenia bólu nowotworowego EAPC 2012.
dr n. med. Tomasz Dzierżanowski
Rola oceny objawów i jakości życia u chorych w opiece paliatywnej.
dr n. med. Wojciech Leppert
13.30 – 14.15 – Obiad
14.30 – 16.00 / 16.00 – 17.30 – Warsztaty
1) Jak opracować standard i procedury .
mgr Anna Białoń – Janusz
2) Drenaż limfatyczny.
mgr Przemysław Miodek
3) Leczenie odleżyn i owrzodzeń nowotworowych.
mgr Izabela Kaptacz, Katarzyna Mucha
4) Żałoba po śmierci pacjenta – jak radzić sobie ze stratą pacjenta i zapobiegać wypaleniu
zawodowemu.
mgr Paweł Zioło
5) Problemy pielęgniarskie w opiece nad pacjentem u kresu życia.
mgr Wiesława Piotrowska
6) Rola i znaczenie kolagenu w prawidłowym funkcjonowaniu komórki.
mgr Anna Kaptacz, mgr Jadwiga Tomalska
16.00 - Sesja Satelitarna Firmy Molteni - Nowe metody leczenia opioidami.
17.30 – 18.15 – Kolacja
19.00 - Spektakl teatralny –Wieczór Trzech Króli - Williama Szekspira w reżyserii Gennadyja
Trostyanetskiego - Teatr im. Adama Mickiewicza w Częstochowie
28.01.2012 r. /sobota/
8.00 – 9.00 – Śniadanie
9.00 – 10.30 - II sesja plenarna
Przewodniczący: dr n. med. Marcin Janecki
Współprowadzący : dr n. med. Mariusz Błasiak, dr n. med. Krzysztof Szmyd, dr n. med. Małgorzata
Stolarska, mgr Anna Wójcik - Krzemień
Polipragmazja i politerapia z perspektywy lekarza praktyka .
dr n. med. Mariusz Błasiak
Komunikacja z chorym u kresu życia – przekazywanie złych wiadomości.
dr n. med. Marcin Janecki
Terapia uporczywa w pediatrii.
dr n. med. Krzysztof Szmyd
„Moja siostra jest ciężko chora…..Mój brat umiera…” Miejsce rodzeństwa w nieuleczalnej chorobie i
umieraniu dziecka – doświadczenie lekarza.
dr n. med. Małgorzata Stolarska
„Nie pozostawiać drugiego w jego samotności, w jego śmierci”(E. Lèvinas). Refleksja nad troską o
relację pomiędzy chorym, jego rodziną i opiekunami.
mgr Anna Wójcik - Krzemień
10.30 – 11.00 – Przerwa kawowa
11.00 – 13.00 – III sesja plenarna
Przewodnicząca: dr n. med. Grażyna Mazurkiewicz
Współprowadzący: dr Irina Ostrovskaya, lek. med. Dariusz Nowicki, mgr Anna Kaptacz, mgr Beata
Ochocka, mgr Wojciech Mika, mgr Katarzyna Pęczak.
Dialog – istotny czynnik wyboru metody rehabilitacji pacjentów w zaawansowanym stadium
choroby z objawowym obrzękiem limfatycznym, leczonych w Hospicjum HOMO HOMINI im. br.
Alberta w Jaworznie.
dr n. med. Grażyna Mazurkiewicz
Profilaktyka przeciwnowotworowa i klasyfikacja szkodliwych czynników rakotwórczych w środowisku
pracy ochrony zdrowia.
lek. med. Dariusz Nowicki
Zakażenia – bezpieczeństwo epidemiologiczne podopiecznych, opiekunów i personelu medycznego.
mgr Beata Ochocka
Kompetencje pielęgniarki opieki paliatywnej w praktyce zawodowej – uwarunkowania prawne
a rzeczywistość.
mgr Anna Kaptacz
Kontraktowanie świadczeń medycznych z zakresu opieki paliatywnej.
mgr Wojciech Mika
Funkcjonowanie wolontariatu w ośrodku Sunnyside Park Home w Pietermaritzburgu.
mgr Katarzyna Pęczak
Trudności i wyzwania opieki paliatywnej w Rosji.
dr Irina Ostrovskaya
13.00 – 13.30 - Obiad
14.00 - 15.30 – Zwiedzanie Jasnej Góry
17.30 – 18.30 - Kolacja
18.00 - Walne zebranie Członków Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek Opieki Paliatywnej
18.30 – Msza św. w Kaplicy Cudownego Obrazu
21.00 – 21.30 – Apel Jasnogórski
21.30 – 04.30 – Indywidualne czuwanie modlitewne
29.01.2012 r. /niedziela/
PIELGRZYMKA HOSPICJÓW POLSKICH
8.30 – 9.00 - Śniadanie
9.30 - Msza św. w intencji Hospicjów polskich w Kaplicy Cudownego Obrazu Matki Boskiej
Częstochowskiej
11.00 – 13.00 - IV sesja plenarna
Przewodniczący: ks. dr Tomasz Knop
Współprowadzący: ks. prof. dr hab. Mirosław Kalinowski , dr. n. med. Anna Orońska, ks. dr Piotr
Krakowiak, dr Marek Krobicki, ks. mgr Andrzej Dziedziul
Zadania rodziny i kościoła w opiece paliatywnej
ks. prof. dr hab. Mirosław Kalinowski
Troska i empatia w posłudze hospicyjnej.
ks. mgr Andrzej Dziedziul
Duszpasterstwo hospicyjne modelem zespołowej opieki duszpasterskiej nad chorymi.
ks. dr Piotr Krakowiak, dr Marek Krobicki
Opieka duchowa nad chorymi u kresu życia – z pozycji lekarza.
dr n. med. Anna Orońska
Duchowość komunii zasadą życia formacji i praktyki w hospicjum.
ks. dr Tomasz Knop
13.00 – 13.30 - Zakończenie Konferencji i Pielgrzymki
Download