1 - OIPIP w Przeworsku

advertisement
AGENDA
Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna
im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu
Instytut Ochrony Zdrowia
Fundacja Pomocy Młodzieży im. Jana Pawła II „Wzrastanie”
Konsultant Wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa opieki paliatywnej
„Pomóż mi, wysłuchaj mnie, nie opuszczaj mnie”
Cicely Saunders
I SYMPOZJUM NAUKOWE
pt.
OPIEKA PALIATYWNA I HOSPICYJNA W SŁUŻBIE CZŁOWIEKOWI
Dnia 23 marca 2017 roku
9.00 – 9.30
Rejestracja uczestników
9.30 – 10.00
Uroczyste otwarcie: (Aula czerwona Biblioteki PWSTE)
Wystąpienia:
 Prof. nadzw. dr hab. Krzysztof Rejman: JM Rektor Państwowej Wyższej Szkoły
Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu
 Dr inż. Jarosław Noworól: Dyrektor Instytutu Ochrony Zdrowia, Państwowa Wyższa Szkoła
Techniczno-Ekonomiczna w Jarosławiu
 Dr Marta Cebulak: Z-ca Dyrektora Instytutu Ochrony Zdrowia Państwowej Wyższej Szkoły
Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu
 Ks. dr Franciszek Rząsa: Fundacja Pomocy Młodzieży im. Jana Pawła II „Wzrastanie”
 Tadeusz Chrzan: Starosta Powiatu Jarosławskiego
 Waldemar Paluch: Burmistrz Miasta Jarosławia
 Ks. Prałat Andrzej Surowiec: Archiprezbiter Jarosławski
 Mgr
Elżbieta Lewandowska:
i Położnych w Przeworsku
Przewodnicząca
Okręgowej
Izby
Pielęgniarek
AGENDA
Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna
im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu
Instytut Ochrony Zdrowia
Fundacja Pomocy Młodzieży im. Jana Pawła II „Wzrastanie”
Konsultant Wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa opieki paliatywnej
„Pomóż mi, wysłuchaj mnie, nie opuszczaj mnie”
Cicely Saunders
I SYMPOZJUM NAUKOWE
pt.
OPIEKA PALIATYWNA I HOSPICYJNA W SŁUŻBIE CZŁOWIEKOWI
Dnia 23 marca 2017 roku
10.00–11.30
PANEL I
Moderatorzy: dr Marta Cebulak, dr Piotr Kudyba, mgr Małgorzata Kulas,
lek. med. Krzysztof Tlałka
Wystąpienia: (Aula czerwona Biblioteki PWSTE)
 Opieka paliatywna wczoraj i dziś
Mgr Dorota Kolano
Główny Specjalista Działu Kontraktowania Świadczeń Opieki Zdrowotnej
Podkarpacki Oddział Wojewódzki NFZ z siedzibą w Rzeszowie
 Problemy pacjentów u kresu życia
Mgr Małgorzata Kulas
Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Onkologicznego
Konsultant Wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa opieki paliatywnej
Szpital Wojewódzki im. Św. Ojca Pio w Przemyślu
 Leczenie bólu u pacjentów opieki paliatywnej
Lek. med. Krzysztof Tlałka
Ordynator Oddziału Medycyny Paliatywnej
Szpital
Specjalistyczny
w
Brzozowie
im. Ks. B. Markiewicza
Podkarpacki
Ośrodek
Onkologiczny
AGENDA
Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna
im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu
Instytut Ochrony Zdrowia
Fundacja Pomocy Młodzieży im. Jana Pawła II „Wzrastanie”
Konsultant Wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa opieki paliatywnej
„Pomóż mi, wysłuchaj mnie, nie opuszczaj mnie”
Cicely Saunders
I SYMPOZJUM NAUKOWE
pt.
OPIEKA PALIATYWNA I HOSPICYJNA W SŁUŻBIE CZŁOWIEKOWI
Dnia 23 marca 2017 roku
 Rola pielęgniarki w diagnozowaniu i monitorowaniu bólu
Małgorzata Piotrowicz
Kierownik Bloku Operacyjnego
Szpital Wojewódzki im. Św. Ojca Pio w Przemyślu
 Postępowanie z raną przewlekłą
Joanna Brzyski
Lohmann & Rauscher Polska Sp. z o.o.
 Leczenie żywieniowe w opiece paliatywnej
Alicja Śrutek
Nutricia Polska Sp. z o. o.
11.30–12.00
Dyskusja
12.00–12.30
Przerwa kawowa
12.30–14.00
PANEL II
Moderatorzy: dr Małgorzata Dziechciaż, Ks. dr Zbigniew Głowacki, dr Alicja Kłos,
dr Jolanta Stokłosa
Wystąpienia: (Aula czerwona Biblioteki PWSTE)
AGENDA
Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna
im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu
Instytut Ochrony Zdrowia
Fundacja Pomocy Młodzieży im. Jana Pawła II „Wzrastanie”
Konsultant Wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa opieki paliatywnej
„Pomóż mi, wysłuchaj mnie, nie opuszczaj mnie”
Cicely Saunders
I SYMPOZJUM NAUKOWE
pt.
OPIEKA PALIATYWNA I HOSPICYJNA W SŁUŻBIE CZŁOWIEKOWI
Dnia 23 marca 2017 roku
 Opieka duchowa nad pacjentem u kresu życia
Ks. dr Zbigniew Głowacki
Wieloletni Kapelan Wojewódzkiego Szpitala w Krośnie
 Człowiek w obliczu śmierci
Mgr Agnieszka Jankowska–Rachel
Psycholog
Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci w Rzeszowie
 Wsparcie osób w okresie poczucia straty
Dr Małgorzata Dziechciaż
Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno–Ekonomiczna im. Ks. Bronisława Markiewicza w
Jarosławiu
Instytut Ochrony Zdrowia
 Wolontariat hospicyjny
Dr Jolanta Stokłosa
Prezes Towarzystwa Przyjaciół Chorych Hospicjum im. św. Łazarza w Krakowie
 Formy pomocy wolontaryjnej w opiece paliatywnej
Mgr Monika Barłowska–Kuchar
Koordynator wolontariatu
Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci w Rzeszowie
AGENDA
Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna
im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu
Instytut Ochrony Zdrowia
Fundacja Pomocy Młodzieży im. Jana Pawła II „Wzrastanie”
Konsultant Wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa opieki paliatywnej
„Pomóż mi, wysłuchaj mnie, nie opuszczaj mnie”
Cicely Saunders
I SYMPOZJUM NAUKOWE
pt.
OPIEKA PALIATYWNA I HOSPICYJNA W SŁUŻBIE CZŁOWIEKOWI
Dnia 23 marca 2017 roku
14.00-14.30
Dyskusja
14.30-15.00
Podsumowanie, Lunch
Rada Naukowa:
Komitet Organizacyjny:
Przewodnicząca – dr Marta Cebulak, Z-ca Dyrektora Instytutu Ochrony
Zdrowia PWSTE w Jarosławiu
Członkowie:
Prof. nadzw. dr hab. Krzysztof Rejman
Prof. zw. dr hab. Nikodem Grankowski
Prof. zw. dr hab. Sławomir Rudzki
Prof. zw. dr hab. Janusz Schabowski
Prof. nadzw. dr hab. Andrzej Rogalski
Dr hab. Rafał Filip
Doc. dr n. hum. Irena Brukwicka
Doc. dr n. med. Anna Lewandowska
Dr inż. n. chem. Jarosław Noworól
Dr n. med. Marta Cebulak
Dr n. o zdr. Małgorzata Dziechciaż
Dr Barbara Czuba
Dr n. med. Edyta Guty
Dr n. med. Marta Kłak
Dr n. społ. Alicja Kłos
Dr n. med. Magdalena Kozimala
Dr n. o kul. fiz. Piotr Kudyba
Dr n. o zdr. Anna Muzyczka
Przewodnicząca – dr Małgorzata Dziechciaż,
PWSTE w Jarosławiu
Członkowie:
Dr n. med. Marta Cebulak
Dr Barbara Czuba
Dr n. med. Edyta Guty
Dr n. med. Marta Kłak
Dr n. społ. Alicja Kłos
Dr n. o kul. fiz. Piotr Kudyba
Dr n. społ. Katarzyna Tomaszewska
Ks. Andrzej Surowiec
Ks. Dr Franciszek Rząsa
Ks. Dr Piotr Baraniewicz
Mgr Aneta Mrozowicz
Mgr Anna Bilińska
Mgr Beata Boratyn
Mgr Danuta Bzdęga
Mgr Anna Dominik
Mgr Małgorzata Kochman
Mgr Ewelina Kucab-Górska
AGENDA
Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna
im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu
Instytut Ochrony Zdrowia
Fundacja Pomocy Młodzieży im. Jana Pawła II „Wzrastanie”
Konsultant Wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa opieki paliatywnej
„Pomóż mi, wysłuchaj mnie, nie opuszczaj mnie”
Cicely Saunders
I SYMPOZJUM NAUKOWE
pt.
OPIEKA PALIATYWNA I HOSPICYJNA W SŁUŻBIE CZŁOWIEKOWI
Dnia 23 marca 2017 roku
Mgr Małgorzata Kulas
Mgr Małgorzata Leśko
Mgr Aneta Ospelt-Bąk
Mgr Stanisława Sopel
Mgr Agata Wojtowicz
Dr n. o zdr. Barbara Stawarz
Dr Jolanta Stokłosa
Dr n. społ. Katarzyna Tomaszewska
Dr Dariusz Tracz
Dr n. med. Janina Zajchowska
Lek. med. Krzysztof Tlałka
Ks. Prałat Andrzej Surowiec
Ks. dr Franciszek Rząsa
Ks. dr Zbigniew Głowacki
Ks. dr Piotr Baraniewicz
Mgr Dorota Kolano
Mgr Małgorzata Kulas
Mgr Aneta Mrozowicz
PATRONAT HONOROWY:
Marszałek Województwa Podkarpackiego
Wojewoda Podkarpacki
Burmistrz Miasta Jarosławia
Starosta Jarosławski
Download