Data

advertisement
Kierunek: Położnictwo - I rok II stopień
Przedmiot: Profilaktyka chorób zakaźnych kobiet
WYKŁADY: ŚRODA 23.11 –11.01.2017 g. 15.15-17.30
s. 303 MCD2
Data
prowadzący
Temat
23.11.16 1. Czynniki biologiczne stanowiące zagrożenie w pracy położnej
30.11.16
07.12.16
14.12.16
21.12.16
Dr n. techn. Anna
Oszutowska-Mazurek
1a. Ekspozycje zawodowe na krew w ginekologii i położnictwie –
Prof. PUM dr hab. med.
epidemiologia, czynniki ryzyka, zapobieganie – cz. 1
M. Gańczak
Prof. PUM dr hab. med.
2. Ekspozycje zawodowe na krew w ginekologii i położnictwie –
M. Gańczak
epidemiologia, czynniki ryzyka, zapobieganie – cz. II
3. Epidemiologia chorób zakaźnych- podstawowe pojęcia i obowiązujące Prof. PUM dr hab. med.
M. Gańczak
akty prawne.
4. Zakażenia - przeszłość, teraźniejszość, przyszłość w aspekcie globalnym Prof. PUM dr hab. med.
M. Gańczak
i lokalnym
Prof. PUM dr hab. med.
5. Zakażenia HIV/AIDS. Zasady profilaktyki w odniesieniu do kobiet.
M. Gańczak
Leczenie i system opieki nad ciężarnymi. Zasady profilaktyki około-
porodowej.
04.01.17 6.Wybrane zagadnienia chorób zakaźnych w ciąży – etiologia,
epidemiologia, objawy kliniczne; konsekwencje dla płodu; działania
profilaktyczne – cz. 1
11.01.17 7. Profilaktyka pierwszo i drugorzędowa. Badania przesiewowe w
chorobach zakaźnych jako narzędzie profilaktyki
drugorzędowejZaliczenie przedmiotu.
SEMINARIA: ŚRODA 30.11 –04.01.2017
Data
30.11.16
07.12.16
14.12.16
21.12.16
04.01.16
Prof. PUM dr hab. med.
M. Gańczak
Prof. PUM dr hab. med.
M. Gańczak
Dr n.med. J. PierzakSominka
g. 19.30-21.00
Temat
1. Szczepienia ochronne ważnym aspektem w pracy położnej
prowadzący
Dr n.med. Marzena
Drozd- Dąbrowska
2. Ekspozycje zawodowe na krew w ginekologii i położnictwie –
Prof. PUM dr hab.
aspekty praktyczne
med. M. Gańczak
3. Badania cytologiczne jako ważny element profilaktyki
Dr n. techn. Anna
drugorzędowej.Higiena pracy położnej.
Oszutowska-Mazurek
4. Etiologiczno-diagnostyczne i kliniczne aspekty wirusowych
Prof. PUM dr hab.
zapaleń wątroby u kobiet w ciąży. Zasady profilaktyki u ciężarnej i med.M. Gańczak
noworodka
5. Wybrane zagadnienia chorób zakaźnych w ciąży – cz. II.
Prof. PUM dr hab.
med.M. Gańczak
Download