Podstawy Zarz*dzania

advertisement
Podstawy Zarządzania
mgr Justyna Kulawik-Dutkowska
Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego
[email protected]
©Marcin Darecki, Justyna Kulawik-Dutkowska, Ilona Szwedziak-Bork
Kontrola
©Marcin Darecki, Justyna Kulawik-Dutkowska, Ilona Szwedziak-Bork
Istota kontroli
 Kontrola to specyficzna forma regulacji działań
organizacji pozwalająca na osiągnięcie określonego
wyniku w możliwych do przyjęcia granicach.
 Cel – Czy i w jakim stopniu nastąpiło odchylenie od
pożądanego stanu?
©Marcin Darecki, Justyna Kulawik-Dutkowska, Ilona Szwedziak-Bork
Kontrola pomaga
 Kontrola pomaga organizacji:




radzić sobie ze złożonością
minimalizować koszty
ograniczyć błędy (w tym kumulowanie się błędów)
przystosować się do zmian w otoczeniu
©Marcin Darecki, Justyna Kulawik-Dutkowska, Ilona Szwedziak-Bork
Co możemy kontrolować?
©Marcin Darecki, Justyna Kulawik-Dutkowska, Ilona Szwedziak-Bork
Typy kontroli
 Dziedziny kontroli: finansowe, rzeczowe, informacyjne,
zasoby ludzkie…
 Szczeble kontroli: operacyjne, taktyczne, strategiczne,
finansowe, strukturalne…
 Odpowiedzialność za kontrole: kierownictwo naczelne,
kierownictwo (dział/projekt), kontroler
 Czas kontroli: wstępna, bieżąca, następcza (końcowa)
 Częstotliwość kontroli: stała, okresowa, wyrywkowa…
©Marcin Darecki, Justyna Kulawik-Dutkowska, Ilona Szwedziak-Bork
Proces kontroli
 Określenie stanu pożądanego
 Określenie stanu faktycznego
 Porównanie stanu pożądanego lub norm ze
stanem faktycznym
 Analiza odchyleń
 Podjęcie decyzji interweniujących
©Marcin Darecki, Justyna Kulawik-Dutkowska, Ilona Szwedziak-Bork
Proces kontroli inaczej
Ustalenie norm
Zmierzenie
wyników
Porównanie
wyników z
normami
Satus quo
Ustalenie
potrzeb działania
korygującego
Korekta
odchyleń
©Marcin Darecki, Justyna Kulawik-Dutkowska, Ilona Szwedziak-Bork
Zmiana
norm
Z jaką kontrolą państwo możecie mieć
styczność w przyszłości?
©Marcin Darecki, Justyna Kulawik-Dutkowska, Ilona Szwedziak-Bork
Kontrola finansowa
 Kontrola finansowa – kontrola zasobów
finansowych, zarówno wpływających (przychody,
inwestycje), jak i wypływjących (koszty).
 Kontrola poprzez:
 Budżet (różne typy budżetów: finansowy, operacyjny,
niepieniężny)
 Inne narzędzia finansowe
©Marcin Darecki, Justyna Kulawik-Dutkowska, Ilona Szwedziak-Bork
Kontrola strukturalna
 Kontrola
biurokratyczna:
 Kontrola z udziałem
pracowników:
 Podporządkowanie Cel podejścia do kontroli
pracowników
 Ścisłe reguły,
formalne narzędzia Stopień sformalizowania
kontroli, sztywna
hierarchia
Oczekiwania co do wyniku
 Nastawienie na
poziom możliwych
do przyjęcia
wyników
Struktura organizacji
 Wysmukła struktura
 Nastawiona na
System nagradzania
wyniki indywidualne
 Ograniczone i
Uczestnictwo
formalne
 Zaangażowanie
pracowników
 Normy grupowe,
kultura organizacji,
samokontrola
 Nastawienie na
wyniki działania
znacznie pow.
poziomu
minimalnego
 Spłaszczona
struktura
 Nastawiona na
wyniki grupy
 Szerokie i
nieformalne
©Marcin Darecki, Justyna Kulawik-Dutkowska, Ilona Szwedziak-Bork
Dziękuję za uwagę
Powodzenia na Egzaminie!
©Marcin Darecki, Justyna Kulawik-Dutkowska, Ilona Szwedziak-Bork
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

Create flashcards