Terapia logopedyczna i psychologiczna, październik 2015

advertisement
Terapia logopedyczna i psychologiczna, październik 2015
Zapraszamy serdecznie na zajęcia terapeutyczne dla polskich rodzin, prowadzone
przez polskich specjalistów: logopedę oraz psychologa.
W programie:
- indywidualne zajęcia logopedyczne z elementami edukacyjnymi: eliminowanie wad
wymowy, zaburzeń artykulacyjnych, uruchamianie komunikacji w przypadku jej
braku (metoda krakowska i alternatywna), praca na odruchach, integracja odruchów
twarzy, archetypy ruchowe, terapia taktylna,
- grupowe ogólnorozwojowe zajęcia dla dzieci (Sherborne, Knill, Labane, Gimnastyka
Mózgu, ,,Bumbumkowe poruszanki”, terapia motoryki ręki dla dzieci zdrowych oraz z
wyzwaniami rozwojowymi),
- bezpłatny blok informacyjny dla rodziców dotyczący: terapii ich dzieci, rozwoju
komunikacji u dzieci w normie rozwojowej i z autyzmem, modyfikacji zachowań
niepożądanych i agresywnych,
- zajęcia z treningu autogennego (metoda J.H. Schultza),
połączonego
z zajęciami rozwijającymi kreatywność i interakcje społeczne; tego typu zajęcia służą
relaksacji
i
wyciszeniu
się,
pomagają
w
problemach
z koncentracją oraz sprawiają, że dzieci są bardziej świadome swoich emocji i swojego
ciała. Uczestnicy zajęć w sposób zrelaksowany otwierają się na samych siebie oraz na
innych, co pozwala się im oczyścić ze stresów i napięć.
- pakiet dla osób dorosłych w przypadku obniżonego nastroju, depresji, bloków
emocjonalnych
oraz
z
dysfagią
(problem
z
pobieraniem
i połykaniem pokarmu).
1
Adresatami oferty są:
- dzieci i młodzież z problemami: szkolnymi (zaburzenia uwagi koncentracji,
nadpobudliwość ruchowa), komunikacją (zaburzenia artykulacyjne, brak lub
nierozwinięta mowa), rozwojowymi (autyzm, niepełnosprawność intelektualna,
mózgowe porażenie dziecięce), a także pacjenci z dysfagią oraz dorośli.
Osoby prowadzące terapię:
mgr Justyna Gotthardt i mgr Katarzyna Kudrzycka
Na co dzień pracuję w Zespole Dziennych
Domów Pomocy Społecznej w Puławach (woj.
lubelskie) z dziećmi
i młodzieżą niepełnosprawną intelektualnie,
autyzmem, Zespołem Retta, epilepsją,
mózgowym porażeniem dziecięcym.
Popołudniami prowadzę terapię dzieci z
normą rozwojową, problemami szkolnymi:
deficyty uwagi i koncentracji, zaburzenia
zachowania, niepowodzenia szkolne, ADHD.
Ciągle się rozwijam, doskonaląc warsztat
zawodowy. Lubię wyzwania.
mgr
Justyna Gotthardt, filolog polski,
logopeda
Swoją edukację ukończyłam na Uniwersytecie
Wrocławskim. Głównym nurtem moich
zainteresowań zawodowych jest psychologia
pozytywna. Jest to dziedzina psychologii
zajmująca się podłożem dobrego
samopoczucia i szczęścia człowieka. Zgadzam
się z tym, że u ludzi warto się skupiać na ich
mocnych stronach oraz pomagać im w ich
rozwijaniu. Prywatnie – lubię podróże, dobrą
książkę oraz długie rozmowy w gronie bliskich
mi osób. Interesują mnie najnowsze
rozwiązania technologiczne oraz medycyna
naturalna.
mgr Kasia Kudrzycka, psycholog
Planowany termin zajęć: październik 2015r. Zajęcia mają formę odpłatną. Zapraszamy!
2
Zapisy na zajęcia logopedyczne
Justyna Gotthardt, email: [email protected], nr tel. 0048 505 778 442.
Zapisy na trening autogenny i konsultacje psychologiczne
Katarzyna Kudrzycka, email: [email protected], nr tel. 7870108
Opłata za zajęcia:
to 3500 kr za 45 minut.
Udział w zajęciach grupowych to 900kr za 45 min, przy minimalnej liczbie 4 dzieci.
3
Download