Zagadnienia do Konkursu

advertisement
Zagadnienia do Konkursu Informatyczno-Elektronicznego
1.




2.
Edytor tekstu:
 podstawowe operacje edytorskie;
 funkcje specjalne w edytorze tekstu;
 zasady formatowania dokumentów;
 operacje na blokach tekstu;
 tworzenie tabel z danymi.
3.



4.
Przetwarzanie danych:
zastosowania matematyczne arkusza kalkulacyjnego;
tworzenie i analiza wykresów w arkuszu kalkulacyjnym;
podstawowe operacje na bazach danych.
Algorytmika i systemy liczb:
algorytmy rozwiązywania zadań matematycznych i fizycznych;
znajomość pojęć: iteracja, pętla, zapętlenie programu,
i umiejętność ich wykorzystania w programowaniu;
 znajomość pojęć: translacja, kompilacja;
 liczby binarne i szesnastkowe.


5.
Budowa i zasada działania komputera:
elementy zestawu komputerowego;
urządzenia peryferyjne współpracujące z komputerem;
rodzaje pamięci komputera;
definicja i rodzaje plików, rozszerzenia nazw plików.
rekurencja
Informacje na temat Internetu – wykorzystanie Internetu w nauce i rozrywce:
znajomość pojęć: adres IP, domena, serwer, router, protokoły sieciowe, FTP,
Telnet, IRC, grupa dyskusyjna, czat, wideokonferencja;
 zasada działania modemu, podłączenie modemu do komputera;
 przeglądarki i wyszukiwarki internetowe;
 zasada działania poczty elektronicznej;
 HTML – jak zbudować stronę internetową, hosting.

6.

7.
Elementy programowania w języku Turbo Pascal.
wykorzystanie języka programowania do zagadnień matematycznych:
podzielności liczb, obliczania NWD i NWW, sprawdzania liczb pierwszych,
obliczania równań liniowych i układów równań, przeliczania kątów,
przybliżenia liczby Pi.
Zasady etyki w korzystaniu z oprogramowania i komputera:
 znajomość pojęć: shareware, freeware, licencja, licencja GNU, prawo
autorskie, piractwo komputerowe, ochrona informacji, inne przestępstwa
komputerowe, netykieta.
8.
Podstawowe informacje na temat telefonii komórkowej:
 podstawowe informacje na temat zasad działania telefonów komórkowych;
 generacje telefonów komórkowych;
 funkcje nowoczesnych telefonów komórkowych;
 znajomość pojęć: roaming, WAP, UMTS itp.
9.
Obwody elektryczne prądu stałego:
 zastosowanie prawa Ohma i Kirchhoffa w obwodach prądu stałego;
 powszechnie stosowane materiały przewodzące i izolatory;
 połączenia szeregowe i równoległe elementów obwodu elektrycznego;
 praca i moc prądu elektrycznego;
 budowa i zastosowanie transformatorów;
 symbole elementów elektronicznych;
 czytanie układów elektrycznych;
 pomiar napięcia, prądu i rezystancji;
 źródła energii elektrycznej;
 wytwarzanie i przesyłanie energii elektrycznej.
10. Urządzenia elektryczne i elektroniczne powszechnego użytku:
 proste układy elektroniczne: wzmacniacz, prostownik, generator;
 podstawowe wiadomości o urządzeniach cyfrowych;
 działanie urządzeń audio-video(telewizory LCD, LED,
kamery cyfrowe,
odtwarzacze DVD, MP3 itp.);
 działanie elektronicznych urządzeń użytku domowego
 budowa silników elektrycznych;
 działanie telewizji i radia;
Literatura:
 M. Kołodziej – „Informatyka” cz.1 i cz.2. Podręczniki dla gimnazjum;
 T. Marciniuk – „Urządzenia techniki komputerowej” ;
 W. Jędrzejczyk – „Technika. Elektrotechnika i elektronika”;
 K.Daniszewski - „Urządzenia elektroniczne” cz.1 i cz.2;
 dostępne czasopisma o tematyce komputerowej i elektronicznej;
 inne podręczniki, przeznaczone do nauczania informatyki, techniki i fizyki na
poziomie gimnazjum.
Download