Układy przekształtników prądu stałego

advertisement
Układy przekształtników prądu stałego.
Układ do przekształcania prądu stałego, zasilany z sieci prądu przemiennego lub z
baterii akumulatorów.
Bezpośrednie przekształtniki prądu stałego (przerywacze):
a) łącznik Ł i równoważne układy półprzewodnikowe mocy
b) przerywacz obniżający regulowane napięcie stałe
c) przerywacz zwiększający regulowane napięcie stałe
Przerywacz prądu stałego obniżający napięcie i przebiegi napięcia i prądu obciążenia.
Regulacja napięcia stałego przez:
a) zmianę czasu przewodzenia przerywacza przy stałej częstotliwości
b) zmianę częstotliwości pracy przerywacza przy stałej wartości czasu przewodzenia
Zastosowanie tranzystorów IGBT
Przerywacz podwyższający napięcie
Pośredni przekształtnik prądu stałego o podwójnym przetwarzaniu.
Download