zalacznik-nr-1d-4-opis-przedmiotu-zamowienia

advertisement
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013
Oznaczenie sprawy: PN/6-2012/RPO-1
załącznik nr 1d-4 do SIWZ
Opis przedmiotu zamówienia – część 4
Dostawa aparatury naukowo – badawczej dla Wydziału Matematyki Fizyki i Informatyki UMCS w Lublinie urządzenia o parametrach nie gorszych niż:
Lp.
4.
Nazwa aparatu / urządzenia
/ systemu – liczba sztuk
Zasilacz laboratoryjny –
13 sztuk
Podzespół / komponent / układ
[opis]
nazwa
Regulacja napięcia:
Parametr / funkcja
Wymiar/jednostka
płynna w pełnym zakresie
Regulacja prądu:
płynna w pełnym zakresie
Tryby pracy wyjściowe:
stabilizacji napięcia wyjściowego CV lub
prądu obciążenia CC (przełączane
automatycznie; możliwość ustawienia
ograniczenia prądu obciążenia w dowolnym
punkcie zakresu pracy; możliwość pracy
wyjść zasilacza w trybach: niezależnym,
szeregowym lub równoległym;
zabezpieczenie przed zwarciem i
przeciążeniem
Praca równoległa:
(Wy1+Wy2) 0~30V, 0~10A
Praca szeregowa:
(Wy1+Wy2) 0~60V, 0~5A
Praca niezależna:
możliwość pracy w trybie niezależnym,
szeregowym lub równoległym
Napięcie zasilania:
230VAC +-10%, 50/60Hz
Dokładność wskazania
napięcia:
0,1%+1c
Zasilacz laboratoryjny potrójny
Oznaczenie sprawy: PN/4-2012/RPO-1
Lp.
Nazwa aparatu / urządzenia
/ systemu – liczba sztuk
Dostawa
Gwarancja
Serwis
Instrukcja obsługi
Miejsce dostawy
Podzespół / komponent / układ
[opis]
nazwa
Dokładność wskazania
prądu:
Parametr / funkcja
Wymiar/jednostka
0,1%+1c
Obciążeniowy współczynnik
stabilizacji napięcia :
CV <0,01%+2mV;
Obciążeniowy współczynnik
stabilizacji prądu:
CC <0,2%+3mA;
Napięciowy współczynnik
stabilizacji:
CV <0,01%+2mV;
Współczynnik stabilizacji
prądu:
CC <0,2%+3mA
Tętnienia i szumy napięcia:
CV <1mVrms;
Tętnienia i szumy prądu
CC <2mArms
Czas gotowości:
<100μs
Współczynnik
temperaturowy:
<200ppm/°C;
Zabezpieczenia:
przeciwzwarciowe (ograniczenie prądu
obciążenia)
Wyświetlacz :
cyfrowy LED 3 1/2 cyfry
Warunki pracy:
-10°C÷40°C, wilgotność względna RH<90%
4 miesiące od podpisania umowy
Minimum 24 miesięcy od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego
5 lat po okresie gwarancyjnym
Drukowana lub elektroniczna w języku polskim lub angielskim
Instytut Fizyki UMCS, 20-031Lublin, Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 1
2
Download