Zagadnienia

advertisement
„Podstawy Napędu Elektrycznego”
Zagadnienia na zaliczenie laboratorium.
1. Układ DC/DC obniżający napięcie pracujący z
a) Obciążeniem rezystancyjnym
b) Silnikiem prądu stałego
Należy umieć narysować schemat oraz przebiegi sygnału sterującego oraz prądów i napięć na
poszczególnych elementach przekształtnika (tranzystorze, diodzie, obciążeniu). Znać
zależność na wartość średnią napięcia wyjściowego od współczynnika wypełnienia sygnału
sterującego.
2. Działanie i budowa tranzystorowego mostka typu H zasilającego maszynę prądu stałego.
Należy umieć narysować schemat oraz przebiegi sygnału sterującego oraz prądów i napięć na
poszczególnych elementach przekształtnika (tranzystorze, diodzie, tworniku maszyny DC).
3. Na czym polega Modulacja Szerokości Impulsów (PWM) z trójkątną falą nośną? Czemu
służy taka modulacja w układach przekształtnikowych? Opisać słowami i wyjaśnić na
podstawie narysowanych przebiegów czasowych odpowiednich sygnałów.
4. Schemat blokowy układu przekształtnikowego z układem sterowania prądu twornika i
prędkości maszyny prądu stałego, oznaczyć uchyb prędkości i prądu. Jaka jest rola
poszczególnych regulatorów. Za co odpowiada prąd twornika maszyny prądu stałego?
5. Pełny schemat sieciowego przemiennika częstotliwości dla silnika prądu przemiennego.
Opisać funkcje poszczególnych układów - prostownika diodowego i falownika.
6. Schemat falownika napięcia z modulatorami PWM z obciążeniem rezystancyjnoindukcyjnym połączonym w gwiazdę, oznaczyć punkty neutralne. Opisać sygnały sterujące.
7. Przebiegi napięć fazowych względem punktów neutralnych – środka obwodu DC oraz
gwiazdy obciążenia, oraz przebieg napięcia przewodowego w falowniku napięcia z
obciążeniem RL.
8. Przebiegi napięcia na obciążeniu w układzie tyrystorowego dwupulsowego prostownika
napięcia z dzielonym uzwojeniem transformatora z obciążeniem
a) R
b) RL
c) RLE
9. Narysuj charakterystyki mechaniczne silnika prądu stałego dla przypadku zasilania
dwoma różnymi napięciami. Zaznacz punkty charakterystyczne (moment znamionowy,
prędkość znamionowa, prędkość biegu jałowego). Zaznacz obszar pracy silnikowej i
prądnicowej.
10. Narysuj charakterystykę mechaniczną silnika prądu przemiennego w całym zakresie
prędkości mechanicznej. Zaznacz punkty charakterystyczne (moment znamionowy, prędkość
znamionowa, prędkość synchroniczna, moment rozruchowy, moment krytyczny). Zaznacz
obszary pracy silnikowej, prądnicowej oraz obszar hamowania przeciwwłączeniem.
Download