domowa-siec-elektryczna

advertisement
Domowa sieć elektryczna (str. 71)
Wirująca prądnica w elektrowni wytwarza prąd przemienny, to znaczy, że ciągle zmienia się kierunek prądu (ruchu
elektronów). Prąd ten po obniżeniu napięcia jest dostarczony do naszych domów.
T-okres
Prąd przemienny (zmienny) opisują następujące wielkości fizyczne:
T [s] – okres – czas 1 cyklu zmian prądu (równy czasowi 1 obrotu prądnicy), na rysunku T=20ms.
f 
1
[Hz] – częstotliwość – ilość cykli w 1 sekundzie (ilość obrotów prądnicy w 1 s), na rysunku f=50 Hz
T
U SK 
U MAX
2
[V] – napięcie skuteczne – takie napięcie prądu stałego, przy którym energia prądu będzie taka sama
jak prądu przemiennego, na rysunku UMAX=325V, U SK 
325V
 230V
2
ISK [A] – natężenie skuteczne
Jeden z przewodów (niebieski) ma napięcie 0V względem ziemii – przewód neutralny, natomiast drugi (brązowy lub
czarny) ma napięcie od -325 do + 325 V (napięcie skuteczne 230V) – przewód fazowy (świeci neonówka – śrubokręt).
Urządzenia o metalowej obudowie powinny być połączone z uziemieniem ( przewód żółto-zielony) , który jest
połączony z ziemią i zapobiega możliwości pojawienia się napięcia na obudowie w przypadku awarii.
Bezpieczniki to elementy, które wyłączają prąd, gdy jest za duże natężenie dzięki nim do dojdzie do przegrzania
instalacji (pożar) i porażenia prądem przez urządzenia uziemione.
Rozwiąż zadanie 6/76
(skorzystaj ze wzoru P=UJ)
Download
Study collections