01 ogłoszenie o udzielanym zamówieniu

advertisement
Opracowanie technologii autobusowych struktur fotowoltaicznych
zmniejszających zużycie paliwa i emisję toksycznych składników spalin
Lublin, 07.05.2015
POLITECHNIKA LUBELSKA
ul. Nadbystrzycka 38D
20-618 Lublin
NIP 7120104651
Znak sprawy: 2/PVBUS/2015
Zaproszenie do złożenia oferty
Politechnika Lubelska na podstawie art. 4 pkt 8a ustawy Prawo zamówień publicznych
zaprasza do złożenia oferty handlowej na wykonanie dostawy potrzebnej do realizacji badań
naukowych w ramach projektu badawczego, której wartość nie przekracza wyrażonej w
złotych równowartości kwoty 207 000 euro netto.
Przedmiotem zamówienia jest:
Zasilacz laboratoryjny programowalny wg specyfikacji:
Wartość
Parametr
1
Min. Moc wyjściowa
380 W
2
Min. ilość kanałów
4 szt.
3
Min. zakres regulacji
4
Min. rozdzielczość
5
Min. dokładność
ustawienia
6
Min. dokładność
odczytu
7
Max. tętnienia
(3Hz…100kHz)
napięcie
0…32 V
prąd
0…10 A
napięcie
1 mV
prąd
< 1 A: 0,2 mA; ≥ 1 A: 1 mA
napięcie
< 0,05 % + 5 mV
prąd
< 0,1 % + 5 mA
napięcie
< 0,05 % + 2 mV
prąd
< 500 mA: < 0,05 % + 0,5 mA
≥ 500 mA: < 0,05 % + 2 mA
napięcie
< 150 μVrms
prąd
< 1 mA rms
Min. stabilizacja przy
zmianach obciążenia
(10…90 %):
napięcie
< 0,01 % + 2 mV
8
prąd
< 0,01 % + 250 μA
Min. stabilizacja przy
zmianach napięcia
zasilania (± 10 %)
napięcie
< 0,01 % + 2 mV
9
prąd
< 0,01 % + 250μA
Generacja przebiegów arbitralnych:
10
Parametry punktów przebiegu
Min. liczba punktów przebiegu
napięcie, prąd, czas
128
Opracowanie technologii autobusowych struktur fotowoltaicznych
zmniejszających zużycie paliwa i emisję toksycznych składników spalin
Min. zakres ustawienia czasu
Min. liczba powtórzeń
Wyzwalanie
10 ms…60 s
1 …255 lub generacja ciągła
ręcznie z klawiatury lub zdalnie
przez interfejs
11
Odczyt napięcia i prądu
wyświetlacz graficzny LCD
12
Interfejsy
Ethernet, USB, RS-232,
13
Zasilanie
115/230V± 10%, 50/60Hz,
14
Pamięć:
nieulotna pamięć min. 10
kompletnych ustawień przyrządu i
min. 3 przebiegów arbitralnych
15
Klasa ochronności
I (EN61010-1)
16
Gniazda wyjściowe
gniazda bezpieczne na panelu
czołowym min. 4 mm
zaciski śrubowe na tylnej ściance
min 4szt. / kanał
Sugerowany model : zasilacz HAMEG HMP4040, moduł Ethernet HO730 lub równoważny o
parametrach nie gorszych.
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia Wykonawcy, który złoży najkorzystniejszą
cenowo ofertę.
Oferta powinna zawierać:
- warunki dostawy,
- termin realizacji zamówienia,
- formę płatności (preferowany przelew)
Oferty, które nie odpowiadają pełnemu opisowi zamówienia, nie będą rozpatrywane.
Oferty należy przesłać na adres e-mail: [email protected] do dnia 11.05.2015 do godz. 11,00.
Osoby kontaktowe ze strony Politechniki Lubelskiej:
1. mgr inż. Jolanta Patyra tel. 81 53 84 158 e-mail : [email protected]
2. dr inż. Rafał Sochaczewski tel. 81 53 84 745 e-mail: [email protected]
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

Create flashcards