Tranzystorowe regulatory impulsowe napięcia stałegob

advertisement
Tranzystorowe regulatory impulsowe napięcia stałegob.doc
(5047 KB) Pobierz
INSTYTUT ELEKTROTECHNIKI PRZEMYSŁOWEJ
ZAKŁAD ENERGOELEKTRONIKI I STEROWANIA
Laboratorium Energoelektroniki
Tranzystorowy przekładnik DC/DC podwyższający napięcie
Rok akad. : 2009/2010
Wykonujący ćwiczenie:
Nr ćwiczenia:
6
Wydział: Elektryczny
1. Brodziński Kamil
Rok Studiów : III
2. Bronisz Norbert
Kierunek: Elektrotechnika
3. Dobiegała Krzysztof
Specjalność:
4. Hoffmann Hubert
Profil:
5. Gąsiorek Michał
Nr grupy ćwicz : E2-1
Data wykonania ćwiczenia:
16.12.2009
Data oddania sprawozdania:
26.01.2010
Ocena:
Uwagi:
1. Wstęp teoretyczny:
Przetwornikami typu DC/DC (prąd stały – prąd stały) nazywamy układy
energoelektroniczne przetwarzające nieregulowane wejściowe napięcie stałe na unipolarne
napięcie wyjściowe o regulowanej wartości średniej. Ich głównym obszarem zastosowań są
zasilacze impulsowe i regulowane trakcyjne napędy prądu stałego. Przekształtnikowe układy
DC/DC podwyższające napięcie (boost converters) są wykorzystywane w wielu zastosowaniach.
Na przykład gdy trzeba przesyłać energię pomiędzy urządzeniami o zasadniczo różnym poziomie
napięć. Przypadek ten spotykany jest w układach napędowych samochodów elektrycznych itd.
Przyrządami energoelektronicznymi wykorzystywanymi w przetwornikach typu DC/DC są
elementy w pełni sterowalne. Tego typu przetworniki możemy podzielić na:
 Przetworniki DC/DC obniżające napięcie (Buck Converter)
Jest to najliczniejsza grupa przetworników DC/DC. W tych układach regulowana średnia wartość
napięcia wyjściowego jest mniejsza lub co najwyżej równa wartości stałego napięcia wejściowego.

Przetworniki DC/DC podwyższające i obniżające napięcie (Buck-Boost, Flyback,Ćuk
Converters)
Układy te łączą cechy dwu poprzednich grup, umożliwiając zarówno obniżanie jak i podwyższanie
napięcia wyjściowego ponad wartość napięcia wejściowego.
 Wielokwadratowe przetworniki DC/DC
Jest grupa układowa zapewniająca dwustronny przepływ energii elektrycznej jeżeli odbiornik jest
typu RLE.
 Transformatorowe, wysokoczęstotliwościowe przetworniki DC/DC
Stosowane są głównie w zasilaczach impulsowych małej mocy (do 1 kW). Zapewniają one izolację
galwaniczną, oraz dzięki bardzo wysokim częstotliwościom przełączania (nawet rzędu 1 MHz)
wymagają zastosowania małogabarytowych transformatorów.
PRZETWORNIKI TYPU DC/DC OBNIŻAJĄCE NAPIĘCIE
Rys.1.1 Podstawowy schemat przetwornika typu DC/DC oraz przebiegi prądów i napięć.
Na rysunku powyżej przedstawiono podstawowy schemat przetwornika z obciążeniem typu RLE oraz
odpowiadające mu przebiegi prądów i napięć.
2. Zasada działania układu DC/DC typu BOOST.
Rys. 2.1. Schemat układu BOOST (1-tranzystor załączony, 2 – tranzystor wyłączony)
Układ przedstawiony na powyższym schemacie jest to układ zasilacza, który ma własności tylko
podnoszenia napięcia. Zbudowany z dławika, tranzystora i diody.
Po załączeniu łącznika następuje przepływ prądu przez mostek i dławik
przy
.
Gromadzi się energia w cewce, prąd płynie przez odbiornik. Dioda zabezpiecza kondensator
wyjściowy
przed zwarciem przez łącznik . Kiedy nastąpi rozwarcie łącznika prąd zasilający
płynie przez diodę do obciążenia pod wpływem napięcia i napięcia
. Gdy wyłączy
się tranzystor maleje prąd diody, narasta prąd tranzystora, energia z cewki zostaje przekazana do
kondensatora i następuje podbicie.
Napięcie wyjściowe ma pulsację, spowodowane to jest doładowywaniem kondensatora kiedy
wyłączany jest tranzystor. Napięcie na wyjściu także jest zależne od współczynnika wypełnienia
D który jest stosunkiem czasu działania tranzystora do czasu gdy jest on wyłączony.
Współczynnik ten wpływa na czas przez jaki ładowna jest cewka, w skutek czego również na
energie jaka zostaje w nim zgromadzona i następnie oddana do odbiornika.
3. Schemat układu
4. Tabele pomiarów
Pomiarów dokonano dla dwóch różnych wartości rezystancji oraz dla różnych wartości
napięć referencyjnych.
Uref-min
Uwe
7,58
6,66
5,82
Uwy
17,4
17
16,5
R0-wysokie
Uref-pośrednie
Uwe
Uwy
7,16
18,55
6,37
18,1
5,56
17,4
Uref-max
Uwe
6,69
5,97
5,23
Uwy
19,7
19,1
...
Plik z chomika:
damiano_80
Inne pliki z tego folderu:





02.Tyrystorowe regulatory impulsowe napięcia stałego.doc (268 KB)
02.Tyrystorowe regulatory impulsowe napięcia stałego.xls (13 KB)
Tranzystorowe regulatory impulsowe napięcia stałego.doc (382 KB)
Tranzystorowe regulatory impulsowe napięcia stałego.xls (18 KB)
Tranzystorowe regulatory impulsowe napięcia stałegoa.doc (669 KB)
Inne foldery tego chomika:

00. formularze
 01. Tyrystorowe układy prostownikowe jednofazowe
 02. jedno fazowe regulatory tyrystorowe napięcia przemiennego
 07. Trójfazowy fazowy falownik tranzystorowy z PWM
 08. Prostownik tranzystorowy o sinusoidalnym prądzie sieci
Zgłoś jeśli naruszono regulamin







Strona główna
Aktualności
Kontakt
Dla Mediów
Dział Pomocy
Opinie
Program partnerski




Regulamin serwisu
Polityka prywatności
Ochrona praw autorskich
Platforma wydawców
Copyright © 2012 Chomikuj.pl
Download