szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

advertisement
Załącznik nr 1
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Zadanie nr 1 - przedmiotem zamówienia jest dostarczenie 4 zasilaczy prądu stałego 150V-10A.
Wspólny słownik zamówień: 31710000-6
Parametr
Wymagania
Prąd wyjściowy
regulowany w zakresie 0-10A prądu stałego
Napięcie wyjściowe
regulowane w zakresie 0-150V napięcia stałego
Napięcie zasilające
1-fazowe, 230VAC, 50Hz
Interfejs komunikacyjny
RS232/RS485
Sprawność
min. 88%
Współczynnik temperaturowy prądu
wyjściowego
70 ppm/°C
Stabilność prądu wyjściowego
±0,01% zadanego prądu przez 8 godzin
Interfejsy sterujące
RS232/RS485, analogowy
Sterowniki
LabView i LabWindows
Tryb pracy
Stały prąd (CC), stałe napięcie (CV)
Funkcje ochronne
Over Voltage Protection (OVP), Over Current
Protection (OCP)
Dodatkowe funkcje
Włączane/wyłączane wyjście zasilacza (OUTPUT
ON/OFF), Last-Setting Memory
Wymiary
Ze względu na ilość miejsca w stojakach:
Szerokość maksimum: 423 mm EURO 19”
Wysokość maksimum: 44 mm
Głębokość maksimum: 443 mm
Waga
nie więcej niż 8,5kg
Wymagania dodatkowe
gwarancja minimum 5 lat
2. Zadanie nr 2 - przedmiotem zamówienia jest dostarczenie 1 zasilacza prądu stałego 600V-1,3A.
Wspólny słownik zamówień: 31710000-6
Parametr
Wymagania
Prąd wyjściowy
regulowany w zakresie 0-1,3A prądu stałego
Napięcie wyjściowe
regulowane w zakresie 0-600V napięcia stałego
Napięcie zasilające
1-fazowe, 230VAC, 50Hz
Interfejs komunikacyjny
RS232/RS485
Sprawność
min. 87%
Współczynnik temperaturowy prądu
wyjściowego
70 ppm/°C
Stabilność prądu wyjściowego
±0,01% zadanego prądu przez 8 godzin
Interfejsy sterujące
RS232/RS485, analogowy
1|Strona
Sterowniki
LabView i LabWindows
Tryb pracy
Stały prąd (CC), stałe napięcie (CV)
Funkcje ochronne
Over Voltage Protection (OVP), Over Current
Protection (OCP)
Dodatkowe funkcje
Włączane/wyłączane wyjście zasilacza (OUTPUT
ON/OFF), Last-Setting Memory
Wymiary
Ze względu na ilość miejsca w stojakach:
Szerokość maksimum: 423 mm EURO 19”
Wysokość maksimum: 44 mm
Głębokość maksimum: 433 mm
Waga
nie więcej niż 7kg
Wymagania dodatkowe
gwarancja minimum 5 lat
2|Strona
Download