Ile kosztuje leczenie w Niemczech?

advertisement
Ile kosztuje leczenie w Niemczech?
Wyjeżdżając na urlop do Niemiec warto pamiętać o ubezpieczeniu kosztów leczenia za granicą.
Wysokość rachunku za leczenia może Cię niemiło zaskoczyć.
Co gwarantuje Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ), a za co trzeba dopłacić lub ponieść 100% kosztów?
Zawsze warto pomyśleć o dodatkowym ubezpieczeniu!
Usługa
LEKARZ
LECZENIE
SPECJALISTYCZNE
Gwarancja w ramach Voyage
Pomoc w ramach EKUZ
• z kartą EKUZ zapłacisz 10 euro w pierwszym kwartale, jeśli wizyt w ciągu 3 miesięcy
jest klika przy każdej kolejnej wizycie, u tego samego lekarza wystarczy pokazać dowód
zapłaty z pierwszej wizyty
•
•
•
•
•
wizyta u specjalisty ze skierowaniem od lekarza pierwszego kontaktu jest bezpłatna,
bez skierowania trzeba zapłacić 10 euro
leczenie szpitalne to wydatek 10 euro za dzień pobytu, maksymalnie 28 dni w ciągu roku
z własnej kieszeni zapłacimy za wszystkie ponadstandardowe świadczenia szpitalne
jeśli zostanie zlecona rehabilitacja trzeba dopłacić 10 euro za każdy dzień
z opłat za leczenie szpitalne są zwolnione dzieci do 18 roku życia oraz kobiety w ciąży
• bezgotówkowa pomoc do wysokości sumy
ubezpieczenia na koszty leczenia
•
•
•
•
bezgotówkowa pomoc do wysokości sumy
ubezpieczenia na koszty leczenia
koszty ambulatoryjne do wysokości sumy
ubezpieczenia na koszty leczenia
wybór szpitala dostosowanego do nieszczęśliwego
wypadku lub nagłego zachorowania
monitorowanie leczenia
LEKI
• receptę refundowaną może wystawić tylko lekarz mający kontrakt z kasą chorych
• odpłatność za leki na receptę wynosi 10% ale nie mniej niż 5 euro i nie więcej niż 10 euro
• leki i środki opatrunkowe w ramach sumy
ubezpieczenia na koszty leczenia
DENTYSTA
• z kartą EKUZ opłata 10 euro w pierwszym kwartale, każde kolejna wizyta w ciągu
3 miesięcy nie wymaga dodatkowej opłaty
• leczenie stomatologiczne do równowartości
250 euro
• za transport sanitarny na terenie Niemiec pobierana jest opłata w wysokości 10% ceny
przejazdu, nie mniej niż 5 euro i nie więcej niż 10 euro
• transport medyczny do Polski nie jest refundowany
W ramach sumy ubezpieczenia na koszty leczenia
gwarancja transportu:
• z miejsca wypadku do szpitala
• do innej palcówki medycznej
• na teren RP lub kraju zamieszkania
Pani Danuta wskutek nagłego zachorowania (zawroty głowy, utrata przytomności) trafiła do szpitala.
Lekarze chcąc postawić właściwą diagnozę wykonali szereg badań w tym: badanie krwi, moczu,
prześwietlenie oraz podano odpowiednie leki. Po 3 dniach, w momencie wypisu ze szpitala,
Pani Danuta otrzymała rachunek w wysokości 700 euro.
W ramach ubezpieczenia Voyage koszty pobytu
w szpitalu, badania, zabiegi ambulatoryjne są
pokrywane w ramach sumy ubezpieczenia na
koszty leczenia.
TRANSPORT
PRZYKŁAD ZDARZENIA
Download