PRZEDMIOTY OGÓLNE Język obcy Matematyka Ekonomia

advertisement
PRZEDMIOTY OGÓLNE
Język obcy
Matematyka
Ekonomia
Prawo I
Podstawy organizacji i zarządzania
Nauki społeczne
Informatyka w biznesie
BHP
Przygotowanie do rynku pracy
Makrofinanse
Teoretyczne podstawy finansów
Systemy bankowe
Rynki finansowe
Finanse międzynarodowe
Mikrofinanse
Finanse przedsiębiorstw
Analiza finansowa
Finanse publiczne
Finanse gospodarstw domowych
Rachunkowość
Podstawy rachunkowości
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość podatkowa
Prawo II
Metody ilościowe
Podstawy przedsiębiorczości
PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE
Marketing usług finansowych
Regulacje prawne finansów i rachunkowości
Zarządzanie ryzykiem w bankach
komercyjnych
Ocena projektów gospodarczych
Nowoczesne usługi finansowe
Analiza techniczna i fundamentalna rynków
finansowych
Download