Pogłębienie wiedzy z zakresu nauk o prawie, administracji

advertisement
Specjalność studiów – ADMINISTRACJA SAMORZĄDOWA I GOSPODARCZA
Cel studiów
Pogłębienie wiedzy z zakresu nauk o prawie, administracji publicznej i gospodarczej (w tym
o samorządzie terytorialnym), aspektach funkcjonowania państwa, makro i mikroekonomii
oraz zarządzania organizacjami (jednostką samorządu terytorialnego i przedsiębiorstwem).
Adresaci studiów
Studia przeznaczone są dla:
osób, które chcą uzyskać wyższe wykształcenie z zakresu zarządzania administracją
samorządową i gospodarczą, uzupełnić już posiadane umiejętności, lub przekwalifikować
się - zdobywając nowe kwalifikacje zawodowe,
 pracowników administracji publicznej zainteresowanych dalszą karierą i awansami w
strukturach administracyjnych,
 pracowników administracji przedsiębiorstw, chcących uzupełnić swoją wiedzę z zakresu
administracji publicznej i gospodarczej.

PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE
PRZEDMIOTY KIERUNKOWE
Konstytucyjny system organów państwa
Podstawy prawoznawstwa i nauka o
administracji
3. Samorząd terytorialny i polityka lokalna
4. Prawo administracyjne i postępowanie
administracyjne
5. Publiczne prawo gospodarcze
6. Prawo cywilne z umowami w
administracji
7. Legislacja i postępowanie egzekucyjne w
administracji
8. Prawo pracy i prawo urzędnicze
9. Zamówienia publiczne
10. Statystyka opisowa
11. Finanse publiczne i prawo finansowe
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
1.
2.
Podstawy zarządzania
Zachowania organizacyjne
Mikroekonomia
Podstawy prawa
Finanse
Rachunkowość
Zarządzanie projektami
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Zarządzanie jakością
Informatyka w zarządzaniu
Marketing
Download