PROGRAM NAUCZANIA

advertisement
PROGRAM NAUCZANIA
PODYPLOMOWEGO STUDIUM PRAWA I FINANSÓW
SAMORZĄDOWYCH
1. Ustrój finansowy RP
- 3 godz.
2. Ustrój samorządu terytorialnego
- 9 godz.
3. Prawo budżetowe samorządu terytorialnego
-15 godz.
4. Prawo o dochodach samorządu terytorialnego
- 9 godz.
5. Podatki samorządowe
- 9 godz.
6. Instytucje ordynacji podatkowej. Podatek VAT w samorządach -12 godz.
7. Rachunkowość finansowa w samorządzie terytorialnym
- 9 godz.
8. Postępowanie administracyjne i sądowo-administracyjne
- 9 godz.
9. Postępowanie podatkowe
- 6 godz.
10. Postępowanie egzekucyjne w administracji
- 6 godz.
11. Elementy prawa cywilnego. Prawo zobowiązań.
-12 godz.
12. Prawo handlowe – wybrane zagadnienia
- 9 godz.
13. Prawo pracy pracowników samorządowych
- 6 godz.
14.Elementy prawa karnego. Przestępstwa urzędnicze
- 6 godz.
15.Gospodarka nieruchomościami samorządowymi i problematyka prawna
zagospodarowania przestrzennego
- 12 godz.
16. Prawo zamówień publicznych
- 6 godz.
17. Środki UE w samorządach
- 9 godz.
18. Budżet zadaniowy
- 3 godz.
150 godz.
Download