Slajd 1

advertisement
FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ
Specjalność
FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW
FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW
Cele nauczania:
•
zasady sporządzania planów finansowych w
przedsiębiorstwie
•
•
•
•
•
finansowanie działalności przedsiębiorstwa
rachunek opłacalności inwestycji
ocena efektywności działania przedsiębiorstwa
strategia finansowa przedsiębiorstwa
finanse przedsiębiorstwa międzynarodowego
Koncepcja nauczania
Poznaj podstawy
Zarządzaj
kapitałem
Zarządzaj
inwestycjami
Poznaj podstawy
Zarządzanie finansami przedsiębiorstw
•
•
•
•
•
•
•
•
Planowanie finansowe
Systemy wspomagania decyzji w - excel
Metody pomiaru wartości przedsiębiorstwa
Zarządzanie płynnością finansową przedsiębiorstwa
Wniosek kredytowy i ocena zdolności kredytowej
Alternatywne źródła finansowania przedsiębiorstwa
Strategie podatkowe
Audyt finansowy w przedsiębiorstwie
Zarządzaj kapitałem
Inwestycje rzeczowe i kapitałowe w przedsiębiorstwie
•
•
•
•
•
•
•
•
Teoria inwestowania
Analiza opłacalności projektów inwestycyjnych
Przygotowanie wniosku inwestycyjnego
Wykorzystanie funduszy europejskich
Inwestycje zagraniczne przedsiębiorstw
Strategiczna analiza sektora
Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym
Teoria gier w procesie inwestowania
Zarządzaj inwestycjami
Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym
•
•
•
•
•
•
Infrastruktura rynku kapitałowego
Alternatywne źródła finansowania przedsiębiorstwa
Emisja i plasowanie papierów wartościowych
Przedsiębiorstwo na rynku międzynarodowym
Inwestorzy instytucjonalni na rynku kapitałowym
Zarządzanie ryzykiem
FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW
Umiejętności absolwenta:
•
•
•
•
•
•
•
planowanie i budżetowanie finansowe
ocena i zarządzanie płynnością finansową
przedsiębiorstwa
poszukiwanie i ocena źródeł finansowania
przedsiębiorstwa
efektywne zarządzanie majątkiem przedsiębiorstwa
tworzenie i realizowanie strategii inwestycyjnej
wycena instrumentów finansowych
zarządzanie ryzykiem inwestycyjnym
FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW
Gdzie wykorzystać nabyte umiejętności:
•
sfera finansowa i inwestycyjna każdego
przedsiębiorstwa
•
•
centra finansowo-księgowe
•
własny portfel
firmy związane z doradztwem finansowym
FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW
Nasze atuty:
•
•
•
•
Działamy w praktyce gospodarczej
Mamy doświadczenie dydaktyczne
Ciągle modyfikujemy treści nauczania
Wykorzystujemy nowoczesne narzędzia
analityczne
FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW
Sekretariat Katedry Zarządzania Przedsiębiorstwem
tel. 042 635 52 32
e-mail: [email protected]
Jakub Marszałek
tel. 042 635 52 27
e-mail: [email protected]
Download