W DNIACH 03-04.06.2017 r. /SOBOTA i NIEDZIELA/ ODBĘDĄ OD

advertisement
UWAGA STUDENCI 4 SEMESTRU
FINANSE i RACHUNKOWOŚĆ I STOPNIA STUDIÓW
NIESTACJONARNYCH TOK 1 !!! ( GRUPA 41 MC)
W DNIACH 03-04.06.2017 r. /SOBOTA i NIEDZIELA/ ODBĘDĄ
SIĘ
ZAPISY DO PROMOTORÓW
w godz. 8.00-12.00
W DZIALE NAUCZANIA W POKOJU F-111
OD DNIA 05.06.2017 do 09.06.2017 r.
BĘDĄ PRZYJMOWANE ZGŁOSZENIA TELEFONICZNIE
POD NUMEREM TELEFONU 22/ 59 00 783
JEDNA OSOBA BĘDZIE MOGŁA ZAPISAĆ
JESZCZE JEDNĄ OSOBĘ.
WYBORU PROMOTORA BĘDZIE MOŻNA DOKONAĆ
DO DNIA 09.06.2017 r. /PIATEK/
Lista promotorów dla 4 semestru FINANSE i RACHUNKOWOŚC I STOPNIA
– STUDIA NIESTACJONARNE - grupy 41 MC-A-1,2, 3 TOK 1
- semestr LETNI 2016/2017
Lp.
1.
2.
3.
Imię i nazwisko
Liczba grup
Zakres tematyczny
CONTROLING i AUDYT FINANSOWY / DORADZTWO FINANSOWO- KSIĘGOWE
1 grupa
Dr Leszek Borowiec
 Analiza finansowa
Dr Rafała Cieślik
Dr Waldemar Szymański
1 grupa
1 grupa

Rachunkowość finansowa

Controlling/Rachunkowość zarządcza

Sektor finansów publicznych

Rachunkowość podatkowa

Optymalizacja podatkowa – wybór formy opodatkowania, podatkowa
grupa kapitałowa, optymalizacja w podatkach pośrednich i
bezpośrednich, raje podatkowe

Sprawozdawczość finansowa według Międzynarodowych Standardów
Sprawozdawczości Finansowej - wartość poznawcza sprawozdań,
różnice w stosunku do Ustawy o Rachunkowości

Wykorzystanie instrumentów controlingu operacyjnego i strategicznego
w zarządzaniu organizacjami gospodarczymi

Wiarygodność informacji finansowej – kreatywne aspekty
rachunkowości, metody wykrywania nadużyć w zakresie nieprawdziwej
informacji, audyt śledczy a audyt finansowy

Ocena kondycji finansowej z perspektywy menadżera i inwestora –
analiza finansowa jako narzędzie oceny kondycji finansowej organizacji
gospodarczej, wycena przedsiębiorstw

Rachunkowość spółek kapitałowych w szczególnych sytuacjach na
przykładzie rozpoczynania prowadzenia działalności,

Optymalizacja podatkowa w zakresie zobowiązań z tytułu podatku VAT

Audyt podatkowy jako instrument optymalizacji ryzyka podatkowego

Formy opodatkowania osób fizycznych prowadzących działalność
gospodarczą – optymalizacja podatkowa
1 grupa
4
Dr Barbara Pawłowska

Rola audytu finansowego w wykrywaniu oszustw

Polityka bilansowa przedsiębiorstw lub instytucji finansowych.

Etyka w rachunkowości.

Kontrola i audyt wewnętrzny w instytucjach finansowych.

Ocena sprawozdań w finansowych przedsiębiorstw.

Kontrola i audyt w jednostkach sektora publicznego.

Doradztwo finansowe dla mikroprzedsiębiorstw.

Strategie podatkowe dla mikroprzedsiębiorstw.

Usługi bankowe dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

Optymalizacje podatkowe w Małych i Średnich Przedsiębiorstwach.

Emisja papierów wartościowych w Małych i Średnich
Przedsiębiorstwach.
\
*Osoby realizujące specjalność w trybie indywidualnym proszone są o składanie podań z prośbą o przypisanie na zajęcia seminaryjne do wybranego promotora w ramach
danej specjalności. Podania należy kierować do Dziekana Właściwego Wydziału i składać w Dziale Nauczania w WSM w Warszawie pokój B 008.
JEDNA GRUPA SEMINARYJNA MOŻE LICZYĆ WG ZARZĄDZENIA
REKTORA WSM OD 20 DO 30 STUDENTÓW
\
Download